Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite

Det er stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N, melder fiskeridirektoratet.

Det er stans i blåkveitefisket fra midnatt 24. august melder Fiskeridirektoratet.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 25. august.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen, er 24. august kl. 23:59, skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Innførte varslingsplikt

Tidligere i år innførte Fiskeridirektoratet region Troms og region Nordland varslingsplikt for mottaksanlegg som skal ta i mot blåkveite.

Varslingsplikt gjelder for mottaksanlegg som skal ta i mot blåkveite under direktefisket etter blåkveite, der første periode startet mandag 26.mai og 2.periode startet opp 28.juli.

Varslingsplikten er gjeldende for begge periodene blåkveitefisket pågår, og inntil periodekvotene på 3 800 tonn og 1 700 tonn for andre periode er oppfisket.