Formannskapet i Øksnes hadde ekstraordinært møte om hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd:

– Føler vi har landet på et godt alternativ

Tirsdag formiddag kom formannskapet, i et ekstraordinært møte, frem til det de synes er et godt alternativ for å opprettholde hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd.
Øksnes

– Jeg synes det var et veldig godt møte med gode drøftinger og en god diskusjon, der vi var opptatte av å ivareta de innspillene vi fikk under høringen, sier ordfører Karianne Bråthen til VOL etter møtet.

Karianne Bråthen.  Foto: Silje Helene Nilsen

 

– Hvordan skal vi løse dette minst mulig smertefullt?

Øksnes Arbeiderparti mener man ikke kommer til å klare å unngå kutt når det gjelder hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd. ØTL ønsker på sin side å bidra med 75.000 kroner for å beholde dagens ruter.

 

I forkant av formannskapsmøtet ble det holdt et gruppestyremøte der de drøftet de tre ulike alternativene som kan være aktuelle.

Var ute på høring

Bakgrunnen for møtene var at fylkestinget i september 2017 vedtok å legge ned anløpet til Smines fra 1. januar 2018. Formannskapet vedtok da at de krevde at kapasiteten på Rute 18- 866 fra Myre til Øksnes Vestbygd ble opprettholdt på et minimum av det nivået som var den gang.


Strømmer inn med hurtigbåt-innspill:

– Kutt vil få katastrofale følger, mener reiselivssjef

I mandagens kommunestyremøte er hurtigbåttilbudet til Øksnes Vestbygd på sakskartet. Hele 28 ulike innspill er kommet inn når det gjelder alternativer til innsparingsforslag for hurtigbåtruta.

 

Etter at vedtaket ble gjort, ble det klart at Nordland Fylkeskommune kunne gjenoppta rutetilbudet til Smines hvis kostnadene totalt sett ble holdt på samme nivå som i 2018.


Åpner for at Smines kan få tilbake hurtigbåtanløp

– Nordland fylkeskommune åpner nå for at vi igjen kan få hurtigbåtanløp på Smines, sier John Danielsen i Øksnes Senterparti. I stedet må man finne innsparinger andre steder i rutenettet i Øksnes Vestbygd.

 

Øksnes kommune hadde forslag til innsparingstiltak på høring frem til 22. august i år, der det var lagt frem tre alternativet til innsparing på sambandet. Disse kan du se i faktaboksen under:


Dette er alternativene til innsparinger:

1.Avganger

18:30. Myre/Tunstad/Myre

Avgangene Myre/Tunstad/Myre kl.18:30 i vintersesong legges ned. 

22 km tur/retur. Turen går tirsdag og torsdag kun om vinteren. Dette utgjør 56 turer i

året. 

22 km x 39,14,- (kostnad per km) = 861,-.

Besparelse: 56 x 861=kr 48.216,-.


Avganger 14:30Myre/Tunstad/ Myre

Kuttes med en av fire dager i uken (torsdag, vinterruten). Dette utgjør 4 dager i måneden. 4 x 7 mnd (vinterruten)= 28 turer

22 km tur/retur.

22 km x 28 = 616 km.

616 km x 39,14,- (kostnad per km) = 24.110,-

Totalt gir dette en besparelse på 72.326,-.

2.

Anløp Skjellfjord.

Dette forlaget har møtt stor motbør i høringsinnspillene og også Kommunestyret ser

dette som et lite aktuelt forslag. Dersom Skjellfjord skal vurderes vil besparelsene bli

som følger:

a.

Omgjøring til signal/behov av ruten i sin helhet:

Antall turer til Skjellfjord vinter- og sommerrute per år: 464

7 nautiske mil (13 km)

13 km x 39,14,- = 509,-

Besparelse: 509,-x 464= kr 236 176,-

b.

Omgjøring av vinterruten til signal/behov.

13 km spart. Antall turer vinter: 224

13 x 224 = 2912

2912 x 39,14,-= 113.976,-

 

Gikk for forslag nummer 1

Formannskapet valgte å gå for alternativ 1, som vil si at hurtigbåten ikke lenger vil gå 18:30 fra Myre til Tunstad og i retur i vintersesongen. Avgangen 14:30 på samme ruten vil ellers bli kuttet med en av fire dager i uken, fredag.

– Jeg føler vi har landet på et alternativ som kan bidra til å få Smines litt mer tilbake til normalen, sier ordføreren.

Hun forteller at de under dagens møte også så på andre måter de kunne spare inn penger på.

– Vi diskuterte også om det kunne gjøres noe med takstsonene, men det må vi nesten se nærmere på, sier Bråthen.

Behandles i fylket i oktober

Protokollen er ifølge Bråthen allerede underskrevet og de vil sende sitt forslag til fylket denne uken.


Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.

 

– Deretter vil saken bli behandlet på fylkestinget 8. oktober, sier ordføreren.