Debatten rundt det politiske klimaet i Øksnes kommune:

– Blir sårbare om man nesten ikke kan være kommunalt ansatt

Flere politikere i Øksnes mener at kommunen burde vurdere å se på retningslinjene for om man kan sitte som folkevalgt i politiske organer, samtidig som man har lederstillinger i kommunen og i kommunale foretak.

Geir Rognan (ØTL) mener at kommunen muligens burde se på reglene for om man kan ha lederstillinger i kommunale foretak og i kommunen, samtidig som man sitter i politiske organer som folkevalgt.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Dette skriver Øksnesavisa.


Det politiske klimaet i Øksnes er ikke godt, sier politikerne selv

– Dette var hårreisende, for å si det mildt

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) kom med en beklagelse om framsatte påstander fra talerstolen ovenfor havnesjef John Danielsen.

 

Bakgrunnen for denne debatten er at ordfører Karianne Bråthen (Ap) i kommunestyremøte i juni skal ha referert til et velforeningsmøte på Tunstad der havnesjef John Danielsen deltok, og hun selv ikke var tilstede. Danielsen følte seg krenket, og Bråthen gikk i ettertid ut og beklaget ovenfor Danielsen.


John Danielsen krever advokatregning dekket etter disputt med ordføreren

John Danielsen, Sp-politiker og havnesjef i Øksnes, krever en advokatregning dekket etter det siste kommunestyremøtet.

 

En veldig uheldig konflikt

Geir Rognan i Øksnes Tverrpolitiske liste (ØTL) viste fra talerstolen i siste kommunestyremøte til andre kommuner der de har regler for hvorvidt man kan være folkevalgt og ha lederstillinger.


Formannskapet i Øksnes sa nei til å dekke advokatregningen til John Danielsen:

– Vil ikke på noen måte gå med på å akseptere denne utgiften

Kravet om dekning av juridisk bistand som John Danielsen har sendt til kommunen, førte til mye diskusjon i formannskapet. Formannskapet avviste kravet om å dekke utgiftene til advokatregning.

 

– Vi har et regelverk som sier at kommunalsjef, skolesjef, kultursjef og teknisk sjef ikke skal sitte i kommunestyret. Men man kan vedta at heller ikke toppledere i kommunale foretak bør gjøre det, sier Rognan til Øksnesavisa.

Han sa at han syntes det var veldig uheldig at det ble en konflikt mellom Bråthen og Danielsen, da begge er ombudsmenn for kommunen.

– Valgloven er streng på dette

Ordfører Bråthen sier til Øksnesavisa at valgloven er streng på at for eksempel kommunalsjef ikke kan stå på noen liste. Hun mener at et kommunalt foretak (KF) ikke kan sees på som en forvaltningsgren underlagt kommunen, men mer som en enhetsleder. Til tross for dette mener hun, ifølge avisen, at heller ikke dette er uproblematisk.

Ordfører i Øksnes kommune, Karianne Bråthen.  Foto: Silje Helene Nilsen

 

Ifølge avisen opplever hun at flere på ledernivå synes det er vanskelig å delta i debatter på enkelte tema, fordi at de har vært delaktig i kommunale prosesser på samme tema.

– Det er ikke lov etter valgloven å nekte en leder i et KF å stille til valg. Men man kan signalisere at det ikke er ønskelig. Samtidig er vi mer sårbare i små kommuner enn for eksempel i Bodø, jeg har forstått at de har tatt inn noe på dette, sier hun til Øksnesavisa.

Ordføreren mener at det er lettere for større kommune å lage slike regler.

–  I mindre kommuner, hvis man ønsker at folk skal engasjere seg, så blir man sårbare om man nesten ikke kan være kommunalt ansatt. Men jeg synes det er en legitim tanke å gjøre noen vurderinger på dette, sier Bråthen til Øksnesavisa.

Hun påpeker til avisa at hun synes rådmannen i Øksnes er ryddig i situasjoner der det kan stilles spørsmål.