– Vi har en vanskelig høst i vente

På vårparten ble det varslet i Øksnes at det vil komme store økonomiske utfordringer til høsten, noe som har holdt stikk.

Rådmann Elise Gustavsen sier det jobbes knallhhardt med å ta ned driften i Øksnes kommune.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

– Det ble varslet på vårparten at det vil komme store økonomiske utfordringer til høsten. Nå er vi i den krevende budsjettprosessen der vi kvalitetssikret tall. Vi opplever en stor økning i drift, sier rådmann Elise Gustavsen under tirsdagens formannskapsmøte der budsjettet sto på sakslisten.

Hun nevner tiltak som de har forsøkt, inkludert effektivisering, å jobbe smartere, å se på sykefravær og ikke lovpålagte tjenester, strukturelle endringer, og innovasjon.

– Da vi fikk statsbudsjettet så vi at nedgangen i folketallet gir en reduksjon i rammetilskuddet vårt og lavere overføring. Vi vet at vi må jobbe hardt for å få redusert driftsnivået vi har i dag, sier Gustavsen.

Engangspenger

Rådmannen understreket at innslagspunktet øker hvert år.

–  For oss gir det en samlet kostnad på en million kroner. Når det gjelder havbruksfondet vet vi at dette er engangspenger og at vi har blitt tilført 22 millioner kroner i 2018. Vi har allerede brukt to millioner, slik at vi har 20 millioner igjen. I forhold til drift har vi et mål om å kunne avsette midler i havbruksfondet til fond. Vi ønsker å tilpasse driftsnivået til den faktiske inntekta vi får i overføringer fra staten, sier hun.

– Driftsrapporten er et viktig dokument der vi har mulighetsrommet vårt. Årsrapport for 2017 er også viktig, sier rådmannen, som oppfordrer politikerne til å ta dokumentasjonen som er jobbet fram, i bruk.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) presiserer at man ønsker en involvering fra formannskapet når det gjelder hvordan man best mulig skal jobbe med budsjett og økonomiplan.

– Jeg synes det er flott at administrasjonen stiller seg til disposisjon, fordi det kan få fram konsekvenser.

Spare på strømmen?

Jørn Martinussen (V) opplevde at administrasjonen i fjor var velvillige til å svare på spørsmål rundt budsjett, og svarene ble distribuert til alle. Denne ordninga håper han kan videreføres.

– Når vi ser kostratallene som ble presentert ser man at der er ikke store muligheter til å spare store penger. Men det ble sagt at vi har et strømforbruk som tilsier at vi har et sparepotensial på rundt to millioner kroner. Jeg håper dette tas med av administrasjonen i det videre arbeidet, fordi det er blitt litt stille rundt dette, sier han. 

Ellen B. Pedersen (SV) synes at det er fint man får mulighet til å gi innspill.

– Hvis partiene har konkrete forslag som har konsekvenser, kan det være greit at vi har en frist, en dato for når vi skal komme med forslag, sier hun.

Høring

Budsjett og økonomiplan legges frem i formannskapet i starten av november, før det blir endelig behandling i siste kommunestyret før jul.

– Vi går inn i en intensiv fase. Når det gjelder konsekvenser av drift, er det ønskelig at det drøftes gjennom workshops. Ønsker formannskapet en annen involvering? For det er mange måter å jobbe med dette på, sier Gustavsen.

– Vår oppgave som politikere er i utgangspunktet å se på hva som er mest nyttig for samfunnet. Vi må ikke forringe den politiske debatten selv om vi har forskjellige syn. Vi har mulighet til å ta opp saker helt til desembermøtet. Sånn må det være, men de fleste partiene begynner tidlig å jobbe. Så lenge det er i henhold til budsjett og vi greier å regulere det inn, er det fullt mulig, sier John Danielsen (Sp)

Havbruksfondet

Rådmann Elise Gustavsen viser til at den største fordelingen fra havbruksfondet er i 2018, mens en liten justering kommer i 2019, som vil være adskillig lavere.

– Vi kan ikke forvente mer enn 300.000 - 400.000 kroner. Der er 319 millioner kroner som skal fordeles til kommuner som legger til rette for økt vekst av biomassen. Så er det et spørsmål om Øksnes er en av dem. Det kan være vi får null, eller det kan være vi får noen hundre tusen, sier Gustavsen.