Gjenåpner bassenget på Myre med Havbruksfond-penger

John Danielsen (Sp) synes det harmonerer godt at havbruksfondet, som stammer fra havrelatert virksomhet, skal bidra til å gi elever mer svømmeopplæring i fiskerikommunen Øksnes.

– I en fiskerikommune er svømmeopplæring viktig, sier John Danielsen (SP) som la fram forslag om bassengåpning. Til venste Jørn Martinussen (V).  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Økonomisjef i Øksnes kommune, Jul Are Pettersen, tok for seg den økonomiske situasjonen under formannskapsmøtet tirsdag.

– Vi hadde et negativt avvik på 5,8 millioner kroner, men vi har klart å dekke inn to millioner. Vi visste at det var søkt om skjønnsmidler. Den største utfordringen har vi innen helse og sosial. Vi ser disse også i dag, men avviket er adskillig lavere. I stedet for 5,8 millioner kroner, sitter vi med tre millioner i negative avvik, sier han.

Betydelig mer fra havbruksfondet enn anslaget

Pettersen understreker at det finnes noen muligheter for å dekke inn noen av de økonomiske utfordringene kommunen har. En av dem er det såkalte Havbruksfondet.

– Havbruksfondet står for en betydelig økning i forhold til de anslagene som tidligere har kommet, med cirka 2,8 millioner kroner som tildeles kommunene. Det som var antydet var 2,4 milliarder kroner, og vi kan få et restbeløp neste år, selv om det er usikkert hvordan det slår ut for oss, sier Jul Are Pettersen.

Økonomisjefen mener at det blir samme fordelinga som tidligere. Han presiserte at et mulig beløp for Øksnes sin del, kan være et sted mellom 1,5 og to millioner kroner, men understreket at det beløpet også kan bli lavere.

– I år har vi fått 22,3 millioner kroner, der vi fordelte 1,9 millioner kroner sist vi hadde regulering. Nå har vi igjen vel 20 millioner, sier Pettersen.

Setter av i disposisjonsfond

Han viser til kommuneloven, det det blant annet står at om man får endringer i budsjettet, skal det legges fram forslag i kommunestyret. Rådmannen har ansvar for å komme med forslag. Og rådene fra administrasjonen var klare når det gjelder pengene fra havbruksfondet:

– Vi ønsker minst mulig bruk av de midlene innenfor ordinær drift. De kan brukes til engangstiltak i drift, sier Pettersen som foreslår å styrke disposisjonsfond med 14,6 millioner kroner, og 6 millioner til andre fond. Disposisjonsfondet kan da brukes til forskjellige ting. Hvis dette blir vedtatt og gjort i år, kan de brukes senere, sier Pettersen.

Ellen B. Pedersen (SV) påpekte at der er stor interesse rundt havbruksfondet.

– Vi vet at innbyggerne er opptatt av havbruksfondet. Det er nyttig informasjon, og kan gi økt interesse for hva vi holder på med, sier hun.

Vil gjenåpne bassenget 1. november

John Danielsen (Sp) er opptatt av svømmeopplæringa til unger i en kommune som profilerer seg sterkt med virksomhet på havet. Tidligere har budsjettvedtak sørget for at bassenget er stengt til over nyttår, for å spare penger.

– Bassenget er åpent 3-4 måneder dette året. Det er en innsparing på 100.000 kroner å ha det stengt. Jeg vil at vi skal sette i bassenget i drift fra 1.november og kommer med forslag på dette. Når man reduserer den tilmålte tida til ungene, så blir det vanskeligere for dem å lære å svømme, sier Danielsen.

– Vi er en fiskerikommune og ønsker å profilere oss i forhold til det som foregår på havet. Derfor bør vi ha noen måneder med svømmeundervisning. Jeg har selv drevet med svømmeundervisning. Jeg ser hva som skjer når vi tar bort denne undervisningen ei stund, sier han.

Danielsen mener at i den fasen der unger skal lære seg å svømme, er det viktig med tid i vannet og åpent basseng. Han la fram forslag om at bassenget ved Myre skole åpner igjen for svømmeundervisning fra 1. november, fordi det blir vanskelig å få det til tidligere.

100. 000 fra havbruksfondet

– Kostnadene ved dette er stipulert til 100.000 kroner, og de reguleres inn ved bruk av havbruksfondet. Nettopp havbruksfondet kommer fra sjørelatert virksomhet, så dette synes jeg harmonerer godt, sier han.

På spørsmål fikk administrasjonen gjort rede for at det er kun økonomiske hensyn som gjør at bassenget er stengt, og at det dermed godt kan gjenåpnes. I formannskapet ble det diskutert litt om hvor vidt intensivkurs i svømming, kontra vanlig svømmeundervisning er det beste. Men en ting var alle enige om, nemlig at skal du lære å flyte i vannskorpa, trengs det øvelse.

– Jeg er veldig kritisk til å bruke av havbruksfondet i en så tidlig fase. Men er det noe jeg kan være med på å støtte, så er det at vi bruker av fondet til svømmeopplæring, sier Jørn Martinussen (V) før formannskapet enstemmig vedtok gjenåpning fra 1. november.