Primex har ansatt 70 og sikter mot 100

Siden oppstarten i vår, har Primex gradvis økt antallet ansatte.

Daglig leder ved Primex på Myre, Martin Rasmussen.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Til nå har de ansatt 70, og enda flere blir det etter hvert.

– Jeg regner med at når vi vi har høysesong og god tilgang på råstoff, så blir vi nødt til å ansette flere. Jeg ser for meg at vi da kan bli nærmere 100 ansatte her ved bedriften, sier daglig leder ved Prmiex, Martin Rasmussen til Øksnesavisa.


Første bil med prima fisk sendt til Frankrike

Primex bygges ferdig i sommer

Primex på Myre utgjør samlet en investering på over 300 millioner kroner. I sommer bygges det siste ferdig innvendig, og med prøveproduksjon i boks er planen å optimalisere og øke produksjonen gradvis.

 

Han forteller videre til avisa at råstoffet de har produsert er hentet lokalt, mens noe har blitt fraktet fra Finnmark. Mens det mest var torsk som ble brukt som råstoff i starten, produserer fabrikken i tillegg andre fiskslag, inkludert sei og hyse. Rasmussen understreker at Primex har utstyr til å ha en fleksibel produksjon.

I tiden fremover skal han og de ansatte forberede seg til vinterfiske. I den forbindelse regner den daglige lederen med at de får god tilgang på råstoff.

– Det kan også bli aktuelt å utvide arbeidsuken og kjøre to skift, sier Rasmussen til Øksnesavisa.