Begge tomlene opp for dobbel støtte til LVO

Da formannskapet i Øksnes ble bedt om å doble støtten til Lofoten og Vesterålen orkesterforening for neste år, var det ikke på tale å si nei.
Øksnes

Lofoten og Vesterålen orkesterforening (LVO) har søkt kommunene om økt støtte, og fra formannskapet i Øksnes endte det med et rungende ja.

– Bakgrunnen for søknaden går litt tilbake i tid, for noen år siden gjorde fylkeskommunen et vedtak. Man klarte å få forlenget perioden der Nordland fylkeskommune er inne med midler til LVO. Dette sa de ja til å gjøre ut 2017, sier Karianne Bråthen.

– Hvis ikke blir LVO lagt ned

Dermed får ikke orkesterforeningen mer midler etter i år, men ifølge ordføreren er der fortsatt penger til drift i år. Det som nå er om å gjøre er å berge orkesteret i årene videre.

– Fylkeskommunen har sagt de vil de på en ny løsning om vi ser på en annen finansieringsmodell. Stort sett samtlige kommuner må øke sin bevilgning. Slik at våre ungdommer som vil satse på kultur og musikk kan få smaken på det å spille i orkester, sier Bråthen.

Hun tilføyer at det er nødvendig å øke kommunenes bidrag for å få fylkeskommunen med på den videre drifta.

– Hvis ikke blir LVO lagt ned i 2019, advarte hun.

– Så lenge som det er mulig

Jonny Rinde Johansen (H) signaliserte prompte at han vil støtte søknaden.

– Det er et bra tilskudd det LVO driver med, la oss holde liv i det så lenge som det er mulig, sier han,

Også KrF sin representant i formannskapet, Tore Christiansen er uforbeholdent positiv til å doble støtten. Fra administrasjonen ble det gjort klart at støtten økes fra 13.763 kroner til 27.000 kroner, og at disse pengene blir hentet fra kultur sitt budsjett i Øksnes.

– Jeg synes dette er ei veldig positiv sak og jeg støtter dette absolutt, sier Ellen B. Pedersen.