Gatelys i Øksnes:

Starter utbedringsarbeidet til uken

Øksnes kommune har fått mange henvendelser angående mørke gatelys i kommunen, og nå til uken starter de med utbedringsarbeidet.
Øksnes

Det informeres det om på kommunens hjemmeside.

Kommunen tok i 2016 over ansvaret for vedlikehold av gatelys fra Vesterålskraft, som hadde hatt dette til da.

– Det ble overlevert lite informasjon og oversikt over lysstrekk og lyspunkt. Kommunen har siden i vår jobbet med å få en oversikt over eierforhold for de ulike lysstrekkene. Private, kommunale eller statens vegvesen sitt ansvar?, skriver de.

Øksnes kommune jobber derfor nå med kartlegging av lys som ikke fungerer, og årsaken til dette.

Utbedringsarbeidet skal starte allerede til uken, og lys vil da bli reparert forløpende.