Steinsvik Hus & entreprenør AS vil kjøpe tomt:

– Synes ikke 198.000 kroner gjenspeiler prisen i området

Havna boligpark på Myre ble en suksess, og nå ønsker Steinsvik Hus & Entreprenør å utvide prosjektet. Men tommteprisen for et stykke «indrefilet» ved Myre havn, skapte diskusjon i formannskapet.

Pris for kommunale tomter ble en diskusjon i formannskapet i Øksnes.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Bengt Stian Nilsen fra teknisk orienterte formannskapet om henvendelsen fra Steinsvik Hus & Entreprenør AS, som kom til kommunen tidlig på våren.

– De vil kjøpe naboområdet til det området de bygger ut nå på Sommarøya. Dette er et område som var tenkt til marint senter, men formannskapet har tidligere opphevet det vedtaket om et marint senter, sier han.

– De ønsker å bruke området til å utvide det prosjektet de jobber med og å oppføre boenheter i samme stil som de bygger nå. Jeg vet ikke antallet blokker, men de tenker færre enn et som er bygget ut i dag, sier Nilsen, som tilføyer at man fra teknisk har utformet en avtale, basert på samme avtale som forrige gang der ble solgt tomt til entreprenøren.

– Er blitt utrolig flott

– Da vi diskuterte dette sist ble det sendt på høring, vi snakket om reguleringsendringer som måtte til i det området. Det var også snakket om å gjøre det øvrige næringslivet som holder på med denne typen utbygging kjent med tomta, at vi ikke forprioriterte. Er det gjort noe med det?, spurte John Danielsen (Sp).

Han nevner også prisen, der kommunen i saksutredningen legger opp til å selge til selvkost for en sum av 198.000 kroner. Det synes Sp-representanten ikke harmonerer helt.

– Når vi samtidig ser at i nærheta vil et slikt område kanskje bli solgt for en masse millioner kroner. Hva slags vurderinger er det gjort fra de siste takstene som er gjort i området? For dette skurrer veldig for meg, sier han.

Kostbart for de unge

Ellen B. Pedersen (SV) har ikke fått tid til å ta opp spørsmålet med pris i gruppen, og fortalte at tiden ikke har strukket til. Hun stilte også spørsmål ved om det var nødvendig å behandle saken i møtet.

– Vi fattet vedtak i formannskapet om vi skulle høre med andre interessenter, men så vidt jeg husker var det ingen andre som meldte sin interesse. Så er det dette i forhold til selvkost og takst. Det er en stor utfordring og vi ser at det er utrolig kostbart for unge å etablere seg i Øksnes. Takst på dette området gjør eiendommene enda dyrere å erverve, jeg tror vi kan skyte oss selv i foten, sier Jørn Martinussen (V).

Å legge til rette

Karianne Bråthen (Ap) viste til at der tidligere var ei gruppe som går i forhandling med kjøper av område, og man også har snakket om å sjekke om der er interesse fra andre.

– Jeg vet at der er noen som refererer til at vi må legge til rette for boligbygging. Dette er ei slik sak. Sett i det perspektivet tror jeg dette er viktig for oss å få i gang, jeg er enig med Jørn der. Det har vært oppe tidligere, at de må melde seg de som er interessert i området. Om der ikke er interesse, er det rette å legge til rette for boligbygging, sier hun.

– Har ingen tro på at de viderefører rabatten

– Hvis vi skal utsette, må vi vurdere hva slags policy vi skal ha med salg av kommunale tomter. Om vi selger det billig, vil Steinsvik ta ut det de klarer i markedet når de selger. Tjener de to millioner på tomta, så tjener de to millioner mer. Jeg har ingen tro på at de viderefører den rabatten. Og det er helt greit, det er det de lever av, sier Tore Christiansen (KrF).

– Næringslivet kjenner ikke til dette

John Danielsen er overrasket over at tomta har vært ute og blitt gjort offentlig kjent.

– Forespørsel til andre interessenter, det ligger ikke noe inne i sakspapirene om det. Når jeg spør næringslivet om dette, så kjenner de ikke til det. Det stemmer at der var høring på å omdisponere dette fra industri til boliger, og da var det ute.

– Det er andre nye boligområder som ikke er utført, som ligger ute for salg til en pris av 300.000 -400.000 krone for en enkelt boligtomt i kommunen, da går vi i konkurranse med de. Jeg synes ikke prisen på 198.000 kroner gjenspeiler prisen i området. Vi må vurdere å ta takst her som i andre boligområder, sier Danielsen som foreslår å utsette saken.

– Enkelt å si ja

Jørn Martinussen (V) påpekte at det ikke er alltid alle relevante dokumenter ligger ved ei sak.

Hans Kristian Hansen (Frp) synes også man bør utsette saka.

– For meg er det enkelt, det er ja eller nei. Alle i næringslivet i Øksnes vet at det er mulig å kjøpe denne tomta. Den var hos et annet firma som satte på den i mange år uten å gjøre noe med det. Dette er enkelt, å si ja eller nei. Og det er enkelt å si ja, sier Hansen.

En annen pris

– Det er ikke praksis i kommunen å lege kommunale tomter til salg til næringslivet. Alle får opplysning av kommunal eiendom og private aktører kan komme med forslag til kjøp av tomt, og søke på kjøp av tomt. Steinsvik søkte om kjøp av tomt, derfor lå det ute på høring, og i høringen ble det opplyst at formålet var kjøp av tomt, så jeg tror det ble informert om dette, sier teknisk sjef Janne Kankaala.

– Vi utsetter saken og sjekker ut om mulig en annen pris på tomta, markedspris. Vi er positive til boligbygging, men ønsker en bedre pris, sier Karianne Bråthen, som foreslo at saka epostbehandles etter at nye vurderinger er gjort.