Øksnes får 270.000 i skjønnsmidler til krisearbeid

Øksnes kommune er tildelt 270.000 kroner til krisearbeid i forbindelse med ulykke, skriver Fylkesmannen i Nordland under siste fordeling av skjønnsmidler i 2018. Også Lødingen får skjønnsmidler.
Øksnes

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg opplyser om dette i et brev til Kommunal - og morderniseringsdepartementet.

– Vedrørende skjønnsmidler hvor det fremgår at fylkesrammen for Nordland i 2018, er satt til 109.500 000 kroner, skriver Fylkesmannen i Nordland, som har gjenstående kr. 5.580 000 som er ufordelt av fylkesramma og avsatt til naturskade og eventuelle uforutsette hendelser.

– Det har ikke oppstått naturskader i løpet av 2018 i Nordland som har utløst søknader og dermed vil disse midlene fordeles til søknader som er kommet til Fylkesmannen utenom de ordinære søknadsfrister, ifølge brevet.

Skjønnsmidler til to kommuner i regionen

– Ved 2. tildeling av skjønnsmidler for 2018, ble det tilbakeholdt skjønnsmidler til 6 ROBEK-kommuner med til sammen 3.450 000 kroner knyttet til prosjekter og deltagelse i utviklingsnettverk. Fylkesmannen i Nordland ber om at disse midlene som har vært tilbakeholdt, utbetales i henhold til retningslinjer for skjønn, skriver Fylkesmann Hill Marta Solberg i brevet til departementet.

I siste fordeling av skjønnsmidler i 2018 er det to kommuner i regionen som er blitt tilgodesett med penger.

Til Lødingen kommune blir det gitt 300.000 kroner til prosjektet «Vårres unga - vårres ansvar», mens Øksnes kommune får 270.000 kroner i skønnsmidler til krisearbeid i forbindelse med ulykke.