Innvilger kommunens ønske om å få tilbake hurtigbåtanløp

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, vil imøtekomme kommunens ønske om å ta Smines tilbake i hurtigbåtruta.

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).  Foto: Pressefoto

Øksnes

Fylkesråden for samferdsel er blitt møtt med et stort engasjement fra Øksnes for å gjenoppta anløpet av Smines.

I et brev fra Nordland fylkeskommune, skrives det at innsparingsinnspillene fra Øksnes kommune ikke dekker kostnaden med å gjenoppta anløp av Smines. Dette har sammenheng med at det fra skolestart august 2018 ble behov for skoletransport mellom Skipnes og Myre, og at to av avgangene som inngår i kommunens forslag ble tatt bort til fordel for nye avgangstider knyttet til skoleslutt. 

Likevel ga den nye skoleskyssen en økt kostnad på 189.000 kroner per år.


Åpner for at Smines kan få tilbake hurtigbåtanløp

– Nordland fylkeskommune åpner nå for at vi igjen kan få hurtigbåtanløp på Smines, sier John Danielsen i Øksnes Senterparti. I stedet må man finne innsparinger andre steder i rutenettet i Øksnes Vestbygd.

 

Innvilger kommunens ønske

– Jeg vil likevel imøtekomme kommunens ønske om å gjenoppta anløpet, forutsatt at kommunen sikrer Nordland fylkeskommune gratis anløp av kaia på Smines. Vi vil på vår side dekke de økte produksjonskostnadene og gjenoppta anløpet, skriver fylkesråden Svein Eggesvik. Han gjør for øvrig oppmerksom på at anløpet vil forlenge skolereisen for elevene som reiser Skipnes – Myre daglig.

Fra Nordland fylkeskommune forutsettes det et spart beløp på 400.000 kroner per år i ruta Myre-Øksnes­-Vestbygd. Smines utgjør 189.000 kroner av dette.

Smines kommer tilbake i hurtigbåtruta, om Nordland fylkeskommune får anløpe kaia der gratis. Her er hurtigbåten til kai i Skjerfjorden.  Foto: Akrivfoto

 

Forslaget fra Øksnes kommune er på 24.110 kroner.

– Dersom forslaget fra Øksnes kommune om å gjenoppta anløpet av Smines imøtekommes, gjenstår det å spare 265.890 kroner, forutsatt at kommunen sikrer Nordland fylkeskommune gratis anløp. Da holdes de økte kostnadene til skoleskyss utenfor, ifølge Eggesvik.


Krever lovlighetskontroll av hurtigbåt-vedtak

May Valle (Venstre), Bent Bakkan (MDG), Dagfinn Olsen (FrP) og Kai H. Henriksen (Høyre) krever lovlighetskontroll av Hurtigbåt- og fergevedtaket i fylkestinget forrige måned.

 

Betydelige anløpskostnader

Fylkesråden for samferdsel ber om at Øksnes kommune vurderer om avgangen fra Myre klokken 14.30 i vinterruta, kan utgå også tirsdag og torsdag, i og med at det nå tilbys avganger klokken 16.15 mandag til fredag, og at lørdagsproduksjonen avvikles.

– Nordland fylkeskommune har betydelige anløpskostnader på Myre og de andre anløpsstedene i båtruta. Dersom kommunen kan sikre gratis anløp på flere kaier, vil det redusere behovet for å spare ved å ta bort rutetilbud, skriver Eggesvik.