Lys i halvparten av gatelysene i Alsvåg

Lederen i Alsvåg Vel håper på å få til et samarbeid med Øksnes kommune, slik at bygda etter hvert kan få lys i samtlige gatelys. –Slik det er nå er det kommet noen lys på plass, men ikke alt, sier Liv Andreassen.

Alsvåg Vel håper på å få lys i samtlige gatelys i bygda, og søker å få til et samarbeid med Øksnes kommune.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

– Når det gjelder gatelys i Alsvåg har vi ikke helt fått klarhet i situasjonen ennå, noen lys er kommet på plass, men ikke alt. Noen lys fungerer og andre ikke, sier leder i Alsvåg Vel, Liv Andreassen.

Hun tilføyer at fra Alsvåg Vel sin side vil man forsøke å stå på for å å få ordnet opp i gatelyssituasjonen. Der er sendt spørsmål inn til teknisk etat i Øksnes kommune, og man venter på svar herfra.

Håper på samarbeid

– Kommunen har tre ukers svarfrist, så vi venter på at de skal komme med en tilbakemelding på hva de kommer til å gjøre. Man må bare finne ut av det, og få klarhet i om feilen ligger i hele nettet eller om det bare er lysene. Vi forsøker å få til et samarbeid, slik at ikke Øksnes kommune sender ut folk, og så sender vi ut folk også. Det er veldig ressursbesparende å samarbeide, og det er en ting vi håper vi skal få til, sier hun.

– Det er litt uklart hvem det er som skal ta tak i dette, og hvem som skal utføre jobben. Vi skjønner at vi må betale for våre lys, men hvis det er slik det har vært antydet, at dette skjedde i forbindelse med utskifting av målere, så skal i alle fall ikke vi belastes for det, sier hun.

Mest frustrert er lederen i Alsvåg Vel over at det er så vanskelig å få svar fra kommunen og Vesterålskraft.

– Det som er mest fortvilende at man ikke får respons, hverken hos kraftlaget eller Øksnes kommune når man henvender seg dit. Nå er det kommet lys i cirka halvparten av gatelysene, det er snakk om to forskjellige strekk, sier Andreassen.

I nærheten av lynnedslag

Hun tilføyer at det kan tilsynelatende virke som det ene strekket er rammet av en annen feil enn det andre.

– Det ene strekket er i nærheten av der det var lynnedslag, så vi må nok brukt litt tid på å få finne hvor det er feilen ligger. Vi er opptatt av å få dette undersøkt. Det viktigste synes jeg er at folk ikke skal føle seg utrygg, og særlig gjelder det ungene nå når det går mot mørketid, sier hun.

– Nå som klokka snart skal stilles, er det plutselig mørkt om morgenen også, og det er da det er mest kritisk for skoleungene. At vi får lyst opp i gangfeltene, sier Andreassen.

Stort engasjement

Hun merker at det er et sterkt engasjement rundt gatelysene. Alsvåg Vel har fått flere henvendelser fra folk som er opptatt av trygghet og trafikksikkerhet.

Velforeninga har to strekk med gatelys i bygda, mens Øksnes kommune har ett strekk.

– Jeg tror det er lys i alle gatelysene nå som er Øksnes kommune sine. Hvem som har fikset det, er jeg mer usikker på. Vi er ikke blitt kontaktet om det eller hva som har skjedd, og hvorfor der ikke er lys i resten av gatelysene er noe vi bare må finne ut av, sier hun.