Fylkesmannen med flengende kritikk mot Myre havn:

– Ikke forsvarlig avfallshåndtering

Fylkesmannen har vært på tilsyn hos Myre havn, og konkluderer med at det foreligger alvorlige brudd med tanke på søppelhåndtering.

Returpunkt for mottak av farlig avfall i Myre havn. Mottaksordninga for dette er for dårlig, konkluderer Fylkesmannen.  Foto: Fylkesmannen i Nordland

Øksnes

Fylkesmannen gjennomførte befaring i havna på Myre 17. oktober. Det er Fylkesmannens miljøavdeling som har vært på tilsyn, og de har spesielt sett på planer for avfall fra skip og farlig avfall, interne rutiner med tanke på avvik osv.

Totalt besøkte de 12 virksomheter rundt Myre - blant annet båtslipper, alle de havneansvarlige og tre fiskeindustribedrifter, for å nevne noe.

Tirsdag kom de med sin konklusjon. De mener det foreligger alvorlige brudd. Det er avfallsmottaket i havna som spesielt kommer dårlig ut:

«Avfallsmottaket sin håndtering av farlig avfall er ikke forsvarlig», skriver Fylkesmannen i sin oppsummering.

I tillegg er det dårlige rutiner for håndtering av avfall fra skip hos to av tre havneeiere, og enkelte av bedriftene i området har også mindre brudd på bestemmelsene når det gjelder levering av farlig avfall.