Jørn Martinussen (V) om kommunens leasing av bil:

Ønsker at kontrollutvalget skal se på saken

Jørn Martinussen (V) ville i oktober ha svar på hvorvidt Øksnes kommune hadde omgått Lov om offentlig ansakffelse når de valgte å lease en ny Mitsubishi Outlander. Nå har han fått svar fra kommunalsjefen i kommunen, men han er ikke fornøyd.

– Nå er det bare å sette alle kluter til, sier Jørn Martinussen (V), som håper på bygging av Vornesveien i ikke alt for fjern framtid.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Det skriver Øksnesavisa i sin papiravis 8. november.


Stiller spørsmål rundt bil-leasing i Øksnes

Jørn Martinussen (V) stiller i en interpellasjon til kommunestyret spørsmål om Øksnes kommune har omgått Lov om offentlig anskaffelse, ved leasing av en ny Mitsubishi Outlander.

 

Etter å ha spurt ordføreren i Øksnes om dette, fikk han til svar at det ikke var noe som tydet på at administrasjonen hadde omgått loven.

Ifølge Øksnesavisa manglet det både ført anskaffelsesprotokoll, brev om konkurransegrunlag med kravspesifikasjoner, samt skriftlig meddelelse med begrunnelse i etterkant. Dette basert på informasjonen avisen fikk fra kommunalsjef Janne Kankaala.

Politikern har flere ubesvarte spørsmål om blandt annet hvilke krav som ble stilt ved leasing, hva som mangler av dokumentasjon fra kommunens side, og hvordan leverandørene fikk beskjed om utvelgelsen.

Med dette som bakgrunn ønsker Martinussen nå at kontrollutvalget skal se på saken for å få klarhet i om kommunen faktisk brøt loven om offentlig anskaffelse ved leasing av denne Outlanderen.