Skreifestivalen med frierbrev til ordførerne:

Søker om penger til utvikling av Vesterålen skreifestival

Vesterålen skreifestival ønsker å se ut over kommunegrensa til Øksnes, og søker nå de andre kommunene om 20.000 kroner i støtte for å videreutvikle festivalen.

Vesterålen skreifestival ønsker å videreutvikle festivalen til å favne bredere, og søker flere kommuner om støtte.   Foto: Marius Fiskum

Øksnes

Vesterålen skreifestival har sendt ut et brev til Bø, Hadsel og Andøy kommune der man ber om støtte til festivalen i 2019.

– Vi hadde i 2018 et kjempeløft og vi vil bruke momentet og effekten av markedsføringen og publisiteten i vårt videre arebeid. Kraften av vårt navn, Vesterålen skreifestival tror jeg ikke man kan overvurdere nok. Vi i festivalen ser utviklingspotensialet i det vi gjør, langt utover Øksnes sine grenser, skriver Kai Freddy Evensen.

Bredere profilering

Skreifestivalen ønsker å sette Vesterålen og kommunene på kartet, og en bredere profilering av regionen og den verdiskapningen fiskeriene har for oss.

– Jeg ønsker at hver kommune skal komme på banen og fremlegge hvilke mulighet og ønske dere har for å bidra, skriver Evensen som ønsker å komme i dialog med beslutningstakere, de som ønsker at Vesterålen skreifestival skal være for Vesterålen.

Ifølge Evensen ønsker man ikke at festivalen nødvendigvis skal konsentreres i Øksnes, men ønsker også velkommen arrangementet og initiativ utenfor kommunen.

– Om vi klarer å realisere ting allerede mot 2019-utgaven må vi se på, men vi er klar for å tenke større, skriver Evensen.

Han håper på en dialog om hvordan man kan arbeide sammen mot å definere festivalen som en markering for den regionen som leverer den fineste og mest bærkraftige råvaren.  Vesterålen skreifestival søker de tre kommunene om 20.000 kroner hver til videreutvikling av festivalens faglige og politiske målsetninger.