Motorferdsel i utmark engasjerer mange i Øksnes

Øksnes kommune har behov for reglement om motorferdsel i utmark og vassdrag. Et sent innkommet innspill fra Fylkesmannen i Nordland gjør at teknisk hovedutvalg måtte utsette saken.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Øksnes

Tidligere har kommunen ikke hatt et eget reglement, kun et kommunestyrevedtak der disse retningslinjene ble satt opp for motorferdsel:

  • Forbud mot kjøring mellom kl. 23.00 og 06.00 og mellom 10.30 og 15.00 på høytidsdager, lørdager og søndager.
  • All kjøring må være avsluttet innen 1. mai.
  • Tillatelsen gjelder kun for omsøkte trase/strekning.
  • Misbruk av tillatelsen kan medføre at dispensasjonen blirinndratt.
  • Dispensasjonen er bare til personlig bruk.

Vanskelig å tolke

Disse reglene gjelder kun kjøring med snøscooter på snødekt mark. Vedtaket nevnerikke andre motorkjøretøyer som ATV eller kjøring på barmark.

– Administrasjonen har også merket at noen brukere av motorkjøretøy finner det vanskelig å tolke lovverket. Derfor har administrasjonen vurdert at Øksnes kommune har behov for etnytt reglement som er i samsvar med regelverket og som gjør det enklere å behandleeventuelle dispensasjonssøknader, står det i saksutredningen.

Antallet dispensasjonssøknader har gått ned i desiste årene. I 2015 ble det mottatt 35 søknader fra private personer, i 2017 kun 13.

Kommunen har hatt saken ute på høring i seks uker, og det har strømmet inn med høringsuttalelser. Blant de mange som ar uttalt seg er Alsvågvassdragets hytteeierforening, Melrabben veiforening, Alsvåg Idrettslag, samt en rekke privatpersoner.

Stor mengde innspill

– Når det gjelder motorferdsel i utmark har det kommet fantastisk mange tilbakemeldinger, sier utvalgsleder Torgeir Larsen.

– Vi har behandet de innspillene som er kommet inn, men nå etter at fristen for innspill er utløpt er det kommet ett fra Nordland fylkeskommune. Og det gjør det problematisk, for de peker på flere ting. Vi kunne behandlet detet og sendt det videre til formanskap og kommunestyrem, men vi mener vi bør se på de innspillene som lkommer fra fylkeskommunen, sier teknisk sjef Janne Kankaala.

Han skal også delta på et møte i neste uke i Bodø, som handler om motorferdsel i utmark.

– Da har jeg bedt om å få et møte med fylkeskommunen om de innspillene som er kommet, sier han.

– Når fylkesmannen ikke overholder fristene, er det bare å kjøre det gjennom, spøkte Olav Lind (ØTL) som hadde lest saksutredningen og synes dette var godt og grundig utredet.

– Her er svar på de innspillene som er kommet, og jeg følte meg klar til å behandle dette, men synes vi må ta det administrasjonen sier til etterretning, sier han og saken ble dermed utsatt.

Leder i teknisk hovedutvalg, Torgeir Larsen mener det blir en fordel å få et regeleverk på plass.

– Vi har mye terreng som er velegnet i kommunen og jeg tror vi kan få et større pågang enn i dag etter hvert, sier han.