Kutt av dagsenterplasser i Øksnes:

– Vil få store konsekvenser

Daglig leder av Øksnes Vekst, Hildegunn Arntzen advarer politikerne mot å legge ned dagsenterdriften. – Både unge funksjonshemmede og eldre med særlige behov har behov for dagsentertilbud.

A legge ned dagsenterdriften i regi av Øksnes Vekst vil få store konsekvenser, skriver Hildegunn Arntzen i et budsjettinnspill til politikerne.   Foto: Erik Jenssen

Øksnes

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 innebærer nedlegging av dagsenterdriften i regi av Øksnes Vekst AS.

– Dette er sterkt beklagelig og vil ha store konsekvenser for nåværende dagsenterbrukere, for fast ansatte og for bedriften som helhet, skriver Hildegunn Arntzen i et innspill til politikerne.

18 personer kan miste tilbudet

Hun viser til at der er 18 personer som nå står i fare for å miste sitt dagaktivitetstilbud. I dag har disse et tilbud på avdeling Myre Produksjon, avdeling Strengelvåg og butikken Våre hjem.

Øksnes Vekst har drevet dagsenter siden oppstarten i 1992 og har utviklet et godt kvalitativt tilbud, der det sosiale fellesskapet er av stor betydning. Aktivitetene er allsidige, alt fra sang og musikk til tegning, maling, spill, turer, matlaging og planting. Mange av dagsenterbrukerne bruker rullestol, og tilbudet er plasskrevende.

Arntzen peker på at Øksnes kommune ikke har utredet hvordan tilbudet  til disse vil  bli ivaretatt i kommunal regi. Ei slik utredning er bestilt av kommunestyret i 2017, men er ikke blitt gjort.

– Det er høyst uklart hva kommunen vil erstatte tilbudet med, skriver Arntzen.

Må si opp ansatte

Øksnes kommune innehentet anbud fra bedriften i april 2018, men Øksnes Vekst har aldri fått tilbakemelding på om dette anbudet ble forkastet eller ikke.

– De avtalemessige forholdene har derfor vært svært uryddige, og Øksnes Vekst drifter i dag etter «gammel avtale» fra 2012, skriver Arntzen.

For Øksnes Vekst vil nedleggelse av driften medføre at to ansatte i til sammen 1,3 stillinger må sies opp. Bedriften vil måtte vurdere nedlegging av en avdeling, siden den bygningsmessige kapasiteten er bygget opp også ut fra areal til dagsenterdriften.

– Øksnes kommune bes med dette om å videreføre dagsenterdriften i regi av Øksnes Vekst AS. Både unge funksjonshemmede og eldre med særlige behov har behov for et dagsentertilbud, skriver Arntzen i budsjettinnspillet.