Dette mener ungdommen i Øksnes om budsjettet

Øksnes ungdomsråd har diskutert rådmannens forslag for budsjett 2019 og kommet med noen klare prioriteringer på hva de synes er viktig,

Å redusere antallet kommunestyremedlemmer fra 21 til 17 er et av innsparingsforslagene til ungdomsrådet i Øksnes.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Øksnes ungdomsråd har kommet med innspill til budsjettforslag 2019, og er klare på hva de synes er viktig:

– Øksnes ungdomsråd ber om utsettelse av stenging av aulabygget for å få bedre tid til flytting av klubblokale for UK Skarven, skriver ungdomsrådet som ikke ønsker nedleggelse av UK Skarven fra 2020.

Uheldig at barn og unge rammes

Videre kommer Øksnes ungdomsråd med følgende forslag til innsparinger:

  • Utbedring av brannalarmanlegg ved Strengelvåg skole settes på vent til skolens videre drift avklares.
  • Kommunestyrets antall medlemmer reduseres til 17.
  • Kommunens hovedutvalg legges ned.

– Øksnes ungdomsråd ser det som svært uheldig at kutt i budsjett rettes mot kommunens barn og unge, og ber om forståelse for sine forslag. Det er allerede svært få tilbud til ungdommer som ikke deltar i organisert aktivitet, påpekes det.

– Kommunens ungdommer trenger tilbud som kan forhindre «lediggang» i sentrum på kveldstid og i helger, som på sikt kan føre til økt problematikk i en kommune hvor ungdata-undersøkelsen allerede viser utfordringer i forhold til alkohol og rus, skriver ungdomsrådet i sitt innspill til budsjett.