Steinsvik Hus og Entreprenør AS får kjøpe tomt:

Tomtepris steg med 400.000 etter takst

Etter at teknisk etat hadde foretatt ei taksering, steg prisen på tomta i indre havn fra 198.000 kroner til 600.000 kroner. Formannskapet vedtok enstemmig at Steinsvik Hus og Entreprenør får kjøpe tomta.

Formannskapet fikk presentert en ny pris, etter at det ble foretatt en takst på tomta.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Steinsvik Hus og Entreprenør ønsker å kjøpe tomta av kommunen for utvidelse og utbygging av et boligfelt på om lag 3,5 dekar på Sommarøy. Området er avgrenset av innfartsveien i nord og Moloveien i høst og Bolstadveien sør og ligger i indre havneområde.

I forrige formannskapsmøte ble det stusset på prisen som var foreslått for tomta, som da var satt til 198.000 kroner. Det endte med at formannskapet ba teknisk etat gjøre ei taksering for å fastsette pris på nytt.


Steinsvik Hus & entreprenør AS vil kjøpe tomt:

– Synes ikke 198.000 kroner gjenspeiler prisen i området

Havna boligpark på Myre ble en suksess, og nå ønsker Steinsvik Hus & Entreprenør å utvide prosjektet. Men tommteprisen for et stykke «indrefilet» ved Myre havn, skapte diskusjon i formannskapet.

 

Ble justert opp

– Med bakgrunn i vedtak når saken ble behandlet sist ble salg av tomta utsatt og vi skulle innhente en takst på eiendommen. Det har vi gjort, og det ligger vedlagt. Etter taksten har vært inne i samtale med Steinsvik Hus og Entreprenør der vi har gjennomgått denne og sett på nytt avtaleutkast med bakgrunn i taksten, sier Bengt Stian Nilsen ved teknisk etat.

– Prisen er justert opp til 600.000 kroner, sist var den på 198.000 kroner, den er basert på pris i nabo-området, sier han.

Ifølge Nilsen har man i avtalen om opsjon for kjøp at tomta også spisset noen formuleringer, i tilfelle det skulle vise seg at grunnen inneholder forurensa masser som må fraktes bort.

– I punkt tre i avtalen har vi spisset teksten i forhold til hvem som dekker kostnaden om man finner ting i tomta som ikke skal være der, i tillegg til kostnad om der er infrastruktur i grunnen som må flyttes, sier han.