Dommeren ber partene komme til forlik

Før man gikk til lunsj i Hålogaland lagmannsrett torsdag, oppfordret rettens administrator Brynhild Salomonsen partene til å bli enige.

Dommerne i Hålogaland lagmannsrett i ankesaken mellom Frid Holmøy og Handelsstedet Tinden.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Øksnes

Dommeren ba partene bruke lunsjen til å diskutere om det var mulig å komme til enighet. Salomonsen ga uttrykk for at en så omfattende rettssak kanskje var meningsløst uansett hva utfallet blir. Hennes poeng var at disse forholdene nå ligger såpass langt bak i tid, at det er begrenset hvilke konsekvenser dommen får.