Ungdomsrådet i Øksnes:

– Vi ønsker å beholde et tilbud til ungdommen og de eldre

Stine Merete Lassessen er leder av ungdomsrådet i Øksnes, og hadde et klart budskap til politikerne i kommunestyret.

Ungdomsrådet i Øksnes bød på klar tale til politikerne. – Vi har for lite møteplasser slik det er i dag, sier leder Stine Merethe Lassesen, til venstre.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

I årets store budsjettmøte i Øksnes, fikk ungdomsrådet taletid og den benyttet leder Stine Merethe Lassesen til å gi et klart og tydelig budskap.

Fra ungdomsrådet gav hun synspunkter angående kommunens budsjett.

– Vi i ungdomsrådet synes det er trist å tenke på en nedleggelse av Skarven, derfor der vi om midler til å videreføre tilbudet. Når det gjelder stengning av aulaen så vil vi be om en utsettelse, til et annet lokale er på plass og Skarven har fått tid til flytting.

Leder for ungdomsrådet i Øksnes, Stine Merethe Lassesen.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Hun peker på at Skarven er en plass der ungdommen nå til dags kan møtes til sosialt lag. Det er et sted der ungdommen kan føle frihet. Frihet til å slippe seg løs på dansegulvet og tenke på andre ting enn skolearbeid og foreldre.

Vil beholde aula-bygget

– Vi synes det er viktig å holde aulaen åpen fram til det skal rives slik at det kan benyttes både av ungdommen og flere brukere, for eksempel eldre. I framtida ser vi for oss et bygg hvor ungdommen og de eldre kan ha et felles lokale med både en ungdomsklubb og seniordans, sier Lassesen.

– I dag ser vi ungdommen sittende i Coop-trappa, i minibanken eller på gatekjøkkenet. det er rett og slett for lite møteplasser for ungdommen og dette må det gjøres noe med. Dette gjelder spesielt ungdom som ikke spiller volleyball eller holder på med en idrett, sier hun.

– Gjelder liv og død

– Vi synes det er viktig å opprettholde tilbud om lærlingplasser. Det vil kunne sikre rekruttering til arbeidsplasser og gir muligheter for at unge voksne skal fortsette å etablere seg her i framtida.

– I tillegg ønsker vi er helårstilbud om svømmeundervisning til skolene her i Øksnes. Vi bor i en kystkommune hvor det er stor aktivitet både på og nært havet. I tillegg til ungdommer som er ute i båt hele sommeren, så er det viktig at de har lært seg å svømme. Det står faktisk mellom liv og død, slår Lassesen fast.


Dette mener ungdommen i Øksnes om budsjettet

Øksnes ungdomsråd har diskutert rådmannens forslag for budsjett 2019 og kommet med noen klare prioriteringer på hva de synes er viktig,

 

Og politikerne var imponert over ungdommen.

– Vi har fått mange gode forslag med særlig ungdomsrådet de hadde faktisk inndekning for sine forslag som er levert til budsjettet, og det lover godt for fremtida det er godt jobba, sier Yngve Hansen (Ap)