– Vi ønsker at aulabygget skal brukes i lang tid fremover

Eldrerådet i Øksnes vil i likhet med ungdomsrådet at aulabygget skal brukes i lang tid fremover.
Øksnes

Ståle Meløy var glad for å innta talerstolen etter ungdomsrådet, som eldrerådet i Øksnes har mange felles saker med.

Eldrerådet i Øksnes har lagt inn forslag til budsjettet til Øksnes kommune for 2019.

– Gruppen med eldre er blitt flere. Og vi vet at vi hører dagstøtt historier om eldre og uføre som er overlatt til seg selv. Understimulering og ensomhet. Det handler om liv og helse, om sosiale nettverk og om det å bli sett og estimert, som enkeltmenneske og som gruppe, sier Meløy.

– Vil ha et eldrehus

– For oss i Øksnes handler det om å bruke noen småpenger nå for å spare store summer på sikt innen helse og omsorg. Dette er noe vi vil gjære noe med. Eldrerådet mener vi trenger et eldrehus med et tilbud for eldre og funksjonshemmede. Her i Øksnes har det vært fremmet flere ganger, dessverre med negativ tilbakemelding. Nå mener eldrerådet at nok er nok, slår Meløy fast.

– Vi vil ha et sted der vi kan være og der vi kan treffes med et innhold som gir noe positivt for den enkelte. Vi har pekt på aulabygget og i likhet med ungdomsrådet ønsker vi at bygget skal brukes i lang tid fremover. Hvis der gjøres oppgraderinger kan aulabygget brukes i overskuelig tid, sier han.

– I samme bygg ligger svømmehallen og ungdomsklubben har sin plass. Vi i eldrerådet ser ikke når tid vi skal kunne få et nytt svømmebasseng. Og ungdommen trenger et sted å være. Skal dette stenges uten at der er noen erstatning, er det med på å tegne et veldig negativt bilde av Øksnes, sier Meløy.

Ingen andre alternativer

Han viser til at analysen av aulabygget viser at det er materialet som er brukt som er et problem.

– Det er mange bygg i Øksnes som har samme material, og som er i bruk den dag i dag. Vi har sett på andre alternativet, men de er solgt slik at der er ikke noen åpenbare muligheter, sier han.

Eldrerådet ønsker et godt tilbud for mange.

– Vi hadde sett for oss det alternativet som er solgt, det kunne gitt et godt tilbud til eldre, ungdomsklubben og våre nye landsmenn, sier han.

Tilbud om aktivitet

– Eldreomsorg er ikke bare et spørsmål om hjemmesykepleie, det dreier seg i større og større grad om hvordan vi skal holde eldre og andre aktivisert slik at de senest mulig får behov for tunge tjenester fra kommunen. Det er ei investering og ikke brannslukking, slik som det er i dag. Vi legger fram verbalforslag i dag for å komme i gang med dette viktige arbeidet som betyr noe for folk flest.

– Vi ønsker ikke at eldre skal flytte fra Øksnes for å få seg et bedre liv, sier han.