Myre Saltfish Group:

Trenger mer varme i bygget om vinteren

Myre Saltfish Group AS søker kommunen om tillatelse til en kollektorslange, for å utnytte temperaturen i sjøen.

Myre Saltfisk Group trenger mer varme inn i bygget sitt, og planlegger å sette opp varmepumpe før sesongen tar til.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Myre Saltfish Group har sendt søknad til Øksnes kommune om å få tillatelse til å legge en kollektorslange i sjøen.

– For produksjon av saltfisk ønskes temperaturen i bygget øket og spesielt om vinteren. På grunn av stort energibehov planlegges det varmepumpe for utnyttelse av temperaturen i sjøen med kollektorslange, ifølge søknaden.

Løsningen for å få økt temperaturen i bygget er å benytte en trommelkollektor, som er sylinderformet. Denne forankres i betongplate og blir senket på havbunnen i ønsket posisjon. Slangene fra denne til land vil bli forankret til bunnen med lodd.

I søknaden om tillatelse er slangetrase og trommel er inntegnet på kart 1:1000 og sjøkart. Det opplyses at eksakte koordinater vil meldes til Statens Kartverk og Øksnes Havnevesen KF. Kollektorslangen vil på land krysse en eiendom som tilhører Øksnes kommune, og det søkes også om godkjenning til dette.