– Strengelvåg skole kan bli et fantastisk eldresenter

– Sats på bygdene. Strengelvåg skole kan bli et fantastisk eldresenter, der finnes alt man behøver, sier Teodor Lind (ØTL).

Teodor Lind mener Strengelvåg skole kan bli et ypperlig eldresenter. Mandag vedtok kommunen å legge ned skolen og overføre elevene til Myre skole.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Kommunestyrepolitikerne i Øksnes tok mandag fatt på jobben med å få budsjett og økonomiplan i havn.

Teodor Lind (ØTL) synes det er tøft å være politiker når rammene er trange. Han etterlyser samtidig mer langsiktig tenkning.

– Vi gjør alt for mye ad hoc-vedtak, der vi snur kappa etter vinden. Alt for mye vedtak der vi ikke tenker langsiktig. For det er ganske trasig at vi skal forklare øksnesværingene at vi foreslår et betydelig skattetrykk og et betydelig avgiftstrykk, sier Lind.


Utfordring med høyt sykefravær ved Myre skole

Ved Myre skole er bedriftshelsetjenesten nå inne for å se på hva som kan gjøres for å forhindre høyt sykefravær, ifølge skolesjef i Øksnes, Lill Sørensen.

 

– Å drifte i balanse

Han mener at det som er viktig er at folk blir sett og hørt.

– Ungdommene presenterte sine tanker og ideer i dag. Det foreligger mellom 10 og 15 uttalelser til budsjetter. Der alle ber tynt om at vi ikke må skjære ned. Da blir det vanskelig å være politiker, sier han.

Lind mener forutsetningen for å lykkes er kunnskap og felles forståelse.

– Skal vi få det til må vi bedre dialogen mellom oss og administrativt system. Det gledelige for meg i årets budsjettforslag er at det legges opp til en bred gjennomgang av situasjonen i Øksnes kommune når det gjelder drift, ressurser og kompetanse. Jeg ser fram til å følge med i den prosessen og håper det skal komme ut et resultat som gjør at vi kan drifte i balanse og samtidig utvikle kommunen vår, sier han.


Vurderer Montessori-løsning dersom Strengelvåg skole legges ned

Foreldre- og arbeidsutsvalget ved Strengelvåg skole, har i en god stund leflet med tanken på å starte opp arbeidet med å utrede muligheten for en Montessori-skole i kommunen.

 

Strengelvåg skole som eldresenter

Lind kom med et hjertesukk:

– Aulaen, er det ikke typisk at kommunestyret fatter et vedtak, og i et møte eller tre senere omgjør det. Aulaen er et slikt vedtak. Det er gjort vurderinger av den tekniske kvaliteten og gjort begrensning på 40 personer inn samtidig. Så mener noen at det bygget skal vi ha til eldresenter, sier han.

Lind tilføyer at samtidig har man vedtatt at rådmann skal utarbeide en helhetlig plan for skoleområdet, og han mener det er klokt å avvente til planen kommer.

– Jeg har et forslag til eldresenter. I tråd med en masse usagt i kommunestyret, sats på bygdene og våg å ha tro på bygdene. Strengelvåg skole vil være et fantastisk eldresenter, der er alt man behøver, sier Teodor Lind.

Vekst og trivsel

Også Sp og Frp peker på at der er store utfordringer, men mener man må se på mulighetene. Partiene ønsker et søkelys på vekst og trivsel.

– Det er en balanse som er utrolig viktig hvis vi fortsatt skal være en stor næringskommune. Vi må bort fra dagens økonomiske tenking til en som er mer innrettet på utvikling, sier John Danielsen (Sp) som i partienes budsjettforslag ville bruke reserver i havbruksfond som mottiltak for kuttforslag.

– Vi prioriterer å opprettholde sykehjemsplasser, dagsentertilbud, skoler og barnehager. Og det tillbudet vi skal gi til eldre i kommunen, sier han.

John Danielsen la frem budsjettforslag på vegne av Sp og Frp, som fikk fem stemmer.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Sp og Frp sier fortsatt nei til eiendomsskatt, noe som ble vedtatt i mandagens møte. De mener dette er en veldig usosial skatt.

– Vi ønsker å styrke teknisk etat, vi ser at det er for lite kapasitet. I stedet for innleie av konsulenthjelp ønsker vi å opprette ei stilling til. Når det gjelder lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn er vi klare på at det er kommunestyret sitt ansvar. En annen ting vi er opptatt  av er at servicetorget til kommunen skal være åpent fra morgenen av. Mange eldre kommer hit for å få hjelp klokka åtte om morgenen, og får ikke den hjelpa de er ute etter, sier Danielsen.

Prioriterer sykehjemsplasser

Partiene ønsker også at ungdomsklubben fortsatt skal være i aulaen, inntil der foreligger et nytt alternativ.

I Sp og Frp sitt budsjettforslag var det lagt inn en konsekvens av redusert sykefravær på 1 million kroner i 2019, mens man vil kutte 280.000 kroner på vaktordning til kommunale bygg, og en besparelse på 100.000 i den kommunale bil-poolen. Til opplæring og kurs for brannpersonell var det satt av 30.000 kroner, 200.000 kroner til UK Skarven og 80.000 kroner til fortsatt søskenmoderasjon ved SFO.

– Vi ønsker ingen reduksjon i sykehjemsplasser og at dagsenterplasser videreføres. Vi har økt sommervedlikehold av vei fra 200.000 kriner til 300.000 kroner og satt av 40.000 kroner til bevertning for politiske møter. Vi sier nei til eiendomsskatt for private boliger og fritidsboliger, og nei til økning av eiendomsskatt for næringseiendom, sier han.

For å få sitt budsjettforslag i balanse legger Sp og Frp inn totalt syv millioner kroner fra havbruksfondet i perioden 2019-2022.

– Har aldri før fått så mye respons

Jørn Martinussen sier det viktigste for Venstre er å prioritere unge og yrkeshemmede, og synes at det er veldig uheldig med kutt rettet mot barn og unge. Partiet vil blant annet opprettholde søskenmoderasjon for å skjerme småbarnforeldre, og er opptatt av at dagsenterplassene er et godt tilbud, med et viktig sosialt fellesskap. Venstre foreslo å legge ned hovedutvalgene i kommunen.

Venstre har omtanke for dyr, og Jørn Martinussen forteller han aldri før har fått så mye positiv respons, som etter å ha lansert støtte til dyrebeskyttelsen.  Foto: Tone M. Sørensen

 

Venstre er forøvrig det eneste partiet som i sitt budsjett er opptatt av de firbente. I sitt budsjettforslag var det lagt inn 10.000 kroner til det viktige arbeidet som dyrebeskyttelsen gjør.

– Jeg tror aldri før, i all min tid som politiker jeg har fått så mye respons som da jeg opplyste om dette i sosiale media. Folk er opptatt av dyr, de er viktige og med på å skape trivsel og god psykisk helse, sier Martinussen, om all den positive responsen han fikk.