Utfordring med høyt sykefravær ved Myre skole

Ved Myre skole er bedriftshelsetjenesten nå inne for å se på hva som kan gjøres for å forhindre høyt sykefravær, ifølge skolesjef i Øksnes, Lill Sørensen.

Skolesjef Lill Sørensen sier høyt sykefravær ved Myre skole er ei utfordring som det nå tas tak i.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

I kommunestyremøte i Øksnes tok skolesjef Lill Sørensen en gjennomgang av tilstandsrapport 2018 for grunnskolen i Øksnes.

– Egentlig er denne rapporten litt gammelt nytt siden den kom i mars, og nye undersøkelser er på gang. Resultater i undersøkelser med så små grupper må behandles deretter, som tendenser over tid, sier Sørensen

I rapporten er det i tillegg tatt inn lærernes kompetanse, videreutdannelse og digitale kompetanse. I tilstandsrapporten for grunnskolen er også voksenopplæringa tatt med, ettersom man også der har gjort grunnskoleopplæring.

– Vi er også i ferd med å revidere innen IKT, og vi er en realfagskommune. Den store utfordringa for skoleverket er ny læreplan som skal innføres fra 2020, sier skolesjefen.

– Ta vare på kompetansen

Barnehagesektoren har også fått oppmerksomhet i tilstandsrapporten. I Øksnes er det en egen rammeplan i et nasjonalt prosjekt innen realfag. Barnehagene har også bestemt seg for å bruke den nasjonale foreldreundersøkelsen, i stedet for en lokal variant.

– Vi venter oss en netto elevtallsøkning i skolen. Vi vil få ei nettoøkning fra høsten 2019 på åtte elever og på 18 elever fra 2020, sier Sørensen,

Tore Christiansen (KrF) sa fra talerstolen, noe som også kunne vært sagt i forbindelse med budsjettet.

– At man i størst mulig grad bruker personell med pedagogisk kompetanse er noe som er påpekt. Nå skal vi flytte elever fra Strengelvåg til Myre. Jeg håper vi ikke stiller oss sånn at folk med kompetanse flytter på seg, også står vi der 1. august med et behov for mange vikarer og tar inn ufaglærte vikarer når skoleåret begynner, sier han.

– At vi i den grad vi kan tar vare på den kompetansen vi har i bygda, at ikke den forsvinner ut av bygda, sier Christiansen.

Personell uten pedagogisk kompetanse

– Hva er antallet læretimer, finnes der en oversikt over dette, av antallet timer som er gitt av personell uten pedagogisk kompetanse?,  spurte Yngve Hansen (Ap).

Hovedutvalget for skole har tidligere fått ei muntlig orientering, og mandag fikk også kommunestyre denne informasjonen.

– Ved de tre skolene er det litt ulik bruk av personell uten pedagogisk kompetanse. Ved Alsvåg skole er det ingen stillinger med ufaglærte, men man har hatt inne vikarer. Ved Strengelvåg skole der er den ene stillingen ikke godkjent lærerutdanning med bachelor i pedagogikk og de har lite ufaglærte inne, sier Lill Sørensen. 

Høyt sykefravær

Den største utfordringen er ved Myre skole, der sykefravær gjør at man ikke kommer utenom vikarbruk.

– Når det gjelder den største skolen er det utfordringer med sykefravær. Der er bedriftshelsetjenesten inne og har startet em analyse og et arbeid på hvordan vi kan forhindre høyt sykefravær og samtidig ha tilgang på pedagogisk personale. De siste to årene har vi løst det slik at vi har tilsatt flere enn det er hjemler. Fordi der har vært planlagt sykefravær i forbindelse med operasjon, sier skolesjefen.

– Sykefravær er hovedutfordringen, og der går ingen faglærte og venter på vikarjobber. Da er det ufaglærte som vi må ta inn. Vi prøver å imøtekomme dette ved å tilsette flere der vi vet at det vil komme sykefravær i løpet av året, sier hun.

Yngve Hansen (Ap) lurte på om der ville komme et nytt framlegg om vikarbruk, men fikk til svar at denne orienteringen nå var gitt. Tore Christiansen spurte på sin side om en slik oversikt kunne vedlegges som en del av rapporten.

Teodor Lind, ØTL kommenterte at der er enkelte som pålegger administrasjonen mye jobb.

– Jeg anser det for å være helt unødvendig detaljering. At vi får en generell orientering på vikarsituasjonen i forhold til pedagogisk kompetanse er helt greit, men det må være måte på, slår Lind fast.