Vurderer Montessori-løsning dersom Strengelvåg skole legges ned

Foreldre- og arbeidsutsvalget ved Strengelvåg skole, har i en god stund leflet med tanken på å starte opp arbeidet med å utrede muligheten for en Montessori-skole i kommunen.
Øksnes

Dette skriver BLV (krever abonnement).

Når VOL tar kontakt med FAU-leder ved Strengelvåg skole, Ann Iren Klo, ønsker hun ikke å uttale seg om et eventuelt Montessori-alternativ. Hun viser i stedet til en uttalelse som FAU har skrevet i sakens anledning og som er sendt til Øksnes kommune og ordfører Karianne Bråthen.


- Skole blir det uansett

På Strengelvåg forbereder foreldre seg på privat skoledrift, i frykt for at skolen blir nedlagt.

 

FAU ber innstendig, på bakgrunn av opplysninger som kom fram på møtet, å utsette beslutning av nedleggelse av Strengelvåg skole. Vi som foreldre reagerer på hvordan de tenkte besparelsene er beregnet. Det er kun presentert et maksimalt positivt scenario og man velger å se bort fra kostnader og effekter. De nærværende politikerne innrømmet og beklaget at prosessen har vært meget kort, og vi ber om at en så viktig beslutning må baseres på et bedre grunnlag. FAU ved Strengelvåg skole vil, hvis Strengelvåg skole blir vedtatt nedlagt, vurdere å starte arbeidet med å utrede mulighetene for oppstart av Montessori-skole i Nordbygda, skriver FAU i uttalelsen.