Vesterålen skreifestival:

– Vil sette Vesterålen på kartet

– Jeg synes det er flott at vi har en festival som gir oss så mye blest, sier John Danielsen (Sp).
Øksnes

Vesterålen Skreifestival søker i e-post datert 28.november om sponsormidler for Festivalen 2019.

Festivalsjef satser på stor dugnadsånd og velvillighet, slik som i 2018. Ifølge saksutredningen til kommunestyret har de et ønske om å sette Øksnes og Vesterålen på kartet ved bruk av nasjonale og regionale medier.

Unik oppmerksomhet

– Jeg er selv i den situasjonen at når skreifestivalen pågår, er jeg opptatt av å jobbe med skreien. Det jeg imidlertid har merket meg, er den omtalen festivalen får i media. Oppmerksomheten som Øksnes kommune får i den forbindelse, er unik, sier Yngve Hansen (Ap), som ønsker å opprettholde sponsormidler til festivalen.

Hansen tilføyer at han har registrert at skreifestivalen ønsker å komme for å presentere saken.

– For fremtida bør vi la de som vil søke sponsormidler, komme hit og presentere saken for oss, noe som vil gi mye bedre grunnlag for å behandle saken, sier Hansen.

– Det er 11. året festivalen arrangeres, det skulle bare mangle at vi stiller opp. De har tilbudt seg å stille opp for oss, og jeg anbefaler at de stiller i det første formannskapsmøtet, så får vi vite hva vi har bevilget penger til. For jeg tror ikke det er siste året denne blir arrangert, sier han.

Kvalitetssikring

Hansen legger til at Ap er positiv til at støtte til dyrebeskyttelsen tas som egen sak i kommunestyret, og signaliserer også at partiet vil støtte presentasjon av Øksnes kommune i fylkestinget i februar neste år.

På vegne av Sp la John Danielsen (Ap) fram et forslag i tre punkter.,

– Når vi åpner saka fremkommer det ingen opplysninger om festivalens budsjett og økonomi. Slik det ligger her, godtar vi alt, og det har kommunestyret vært veldig klare på at det skal vi ikke gjøre. Det skal foreligge et budsjett ved enhver slik sak, og hvis det ikke gjør det har vi en utfordring, sier han.

Danielsen ar innstilt på å gi en støtte på 25.0000 kroner, men var usikker på om det skulle merkes som sponsormidler eller tilskudd. I Sp sitt forslag ber kommunestyret skreifestivalen sende inn budsjettet til formannskapet.

God reklame for kommunen

– Hvis ikke formannskapet får det, har vi mulighet til å blokkere det i første møte. Det handler om kvalitetssikring av det vi gjør til enhver tid, sier Danielsen, som foreslår at støtten tas av kommunestyrets pott.

De opprinnelige to forslagene ble til ett via et gruppeledermøte, da det var stor enighet i salen om å gi Vesterålen skreifestival støtte.

– Alle er positive til at vi skal gi de midlene det er søkt om, om det er sponsormidler eller tilskudd det får vi se etter hvert. Vi er enige om at dette er veldig god reklame for Øksnes kommune, og festivalen har et innhold i forhold til den næringskommunen vi er, sier John Danielsen (Sp).

I fellesforslaget ble det tilføyd at skreifestivalen inviteres til formannskapet.