Olav kapret nisseprisen i Øksnes

Olav Lind (ØTL) kapret nisseprisen i kommunestyret i Øksnes, med et verbalt sleivspark til Venstre.

Ordfører Karianne Bråthen, overrekte årets nissepris til Olav Lind.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) holdt en tale til kommunestyret som en avslutning på det siste møtet i 2018, der også budsjettet ble vedtatt.

– Det har vært et krevende år med stramme økonomiske rammer. Vi har gjort mange krevende vedtak den siste tida, blant annet vedtok vi mandag å overføre elever fra Strengelvåg skole til Myre. Det er vedtak som berører mange. Vi har også vært nødt til å innføre eiendomsskatt, og det har vært tungt for mange av oss, sier Bråthen.

Hun viser også til debatten som har vært i det politiske nivået det siste året, som ikke alltid har vært egnet til å fremme motivasjon.

Berørte hele samfunnet

– Vi mistet tidligere i år en ung fisker, og det berørte hele samfunnet vårt, fra brann og redningsmannskaper og de frivillige som har bidratt i søk til kommunenes psykososiale kriseteam. Der er mange som har gjort en uvurderlig innsats i den saken, sier hun.

– Selve året har vært preget av saker som har tatt mye energi. Men vi kan også glede oss over mange gode opplevelser. Vi har hatt besøk av 71 grader nord, der tror jeg ikke vi har sett effekten ennå. Og vi hadde Monsen og Sommeråpent på besøk i sommer. I høst startet den første klassen opp på VG2 Fiske og fangst, sier Bråthen.

Hun tilføyer at det er startet opp mye godt arbeid i kommunen, som gir ringvirkninger både lokalt og regionalt.

– I dag har vi fått gitt en oppmerksomhet til de Gaselle-bedriftene som vi har i kommunen, som vi er så stolte av. Vi har et næringsliv som gjør at Øksnes blir satt på kartet, sier Bråthen.

Sterkt frivillig miljø

Hun gleder seg også over en dugnadsånd og et sterkt miljø med frivillige som tilbyr aktiviteter til unger i kommunen. Blant dem er volleyballmiljøet, som er så stort at det tiltrekker aktivitet fra fjern og nær, som ved volleyballcamp på Myre i sommer.

– Vi har også mange andre som har aktiviteter for ungene våre, som Morild, turn og taekwon-do, og mange lag og foreninger. Mandag fikk vi oppleve en dansegjeng og det var utrolig artig å se at de lærer seg swing. Det er en dans jeg er vokst opp med og dermed satt dansefoten løst. Slike opplevelser er fine å ha med seg, og alle disse tingene vi har opplevd i løpet av året er ting som gjør at Øksnes kan gå en fin tid i møte, sier ordføreren.

– Jeg håper vi når vi kommer på nyåret og går inn i et annet år, da håper jeg vi alle kan bidra til et politisk klima der vi er saklig uenig, men holder oss for god for personsjikane. At vi har respekt for hverandre og viser det. Og jeg må si, jeg setter utrolig stor pris på dere alle. Det er et privilegium å få være ordfører for Øksnes kommune, sier Bråthen, som ønsket kommunestyret en god jul og godt nyttår.

Årets nissepris

På tampen av kommunestyret ble årets nisse kåret, tre forlag var kommet inn. Ungdomsrådet hadde latt seg imponere av tidsuthalingen til John Danielsen (Sp) på talestolen. Mens Teodor Lind (ØTL) sin kommentar om at han aldri hadde opplevd et kommunestyre som avsluttet med dans, var også en sterk kandidat.

Men årets vinner av nisseprisen ble Olav Lind, som kom med et sleivspark til Venstre, da han i sin bemerkning sa at kommunestyret har fått konstatert at representanten Jørn Martinussen husker der han vil huske.

 – Flest var innstilt på den siste kommentaren. Og dette er en vandrenisse, Tore har et napp i den fra før av, sier Karianne Bråthen som gratulerte Olav Lind med årets nissepris.