Biomar planlegger økning og ny produksjonslinje

Biomar Myre planlegger å øke produksjonen med bygging av ei ny produksjonslinje. Nå har fiskefôrfabrikken søkt Fylkesmannen om endret tillatelse innen foruresningsloven, og vil gjøre tiltak for å redusere luktutslipp.

«Katedralen» på Myre: Biomar Myre vil utvide produksjonen med ei ny produksjonslinje, men utvidelsen ligger år fram i tid.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Biomar AS avdeling Myre har søkt Fylkesmannen om økte rammer i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for fiskefôrfabrikken på Myre.