Avslag på søknad om erstatning ved avlingssvikt

Fylkesmannen i Nordland mener at det ikke er dokumentert at avlingssvikten er forårsaket av klimatiske forhold, og gir avslag på en søknad om erstatning i Øksnes.

Fylkesmannen i Nordland mener det ikke er dokumentert at det er vinterskader på jordbærplanter som er årsaken til avlingssvikt.   Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Øksnes

Det er Fred Lind i Alsvog som har søkt Øksnes kommune om erstatning ved  avlingssvikt den 30. oktober, og kommunen sendte søknaden videre til Fylkesmannen i Nordland 28. november.

Vinterskader på jordbærplanter

I søknaden oppgis vinterskader på jordbærplanter som skadeårsak. I tillegg har det vært problemer med å få kjøpt nye planter og bråmodning av bær i juli/august og vansker med å høste bærene på riktig tidspunkt.


Landbruket knuser folk flest i plastgjenvinning

Landbruket er blant de beste til å gjenvinne plast med en gjenvinningsgrad på 85 prosent. For norske husholdninger er tallet 38 prosent av plasten.

 

I søknaden vises det til lavere avling solgt i 2018 enn hva som er vanlig.

Kommunen har ikke kontrollert skadene i felt i vekstsesongen og har dermed ikke kunnet vurdere skadeårsaken. Ifølge Fylkesmannen har kommunen ikke vært kjent med skadene som førte til erstatningssøknaden før den ble mottatt og har derfor ikke kunnet gjennomfære nødvendig feltkontroll i vekstsesongen.


Færre bønder i Norge enn noen gang

For første gang er det under 40.000 aktive bønder i Norge, viser søknadstallene om produksjonstilskudd til Landbruksdirektoratet.

 

Ikke dokumentert

– Det foreligger ikke annen dokumentasjon for årsak til avlingssvikt i brukets bærproduksjon i år. Det er bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold som kan gi rett til etsratning. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av planteskadegjørere, ,en driftsform som ikke er faglig forsvarlig, forhold som kan aktivt kontrolleres ved forebyggende tiltak, eller indirekte skader, opplyser Fylkesmannen i Nordland.

I avslaget på erstatningssøknaden opplyses det at det er en klagefrist på tre uker.

– Det er ikke dokumentert at avvlingssvikten i foretakets bærproduksjon av forårsaket av klimatiske forhold og vi har dermed ikke grunnlag for å innvilge erstatning, skriver Fylkesmannen i Nordland.


Kommunen mente de ikke hadde rett til å klage - nå står de uten jordmuligheter:

– Planene om ny fjøs er lagt på is. Vi må vurdere framtida som sauebønder

Familien Næss på Bø i Sortland fikk torsdag endelig avslag på klage i en konsesjonssak på Sortland - de er ikke part, var konklusjonen. Nå fortviler familien over framtida.