Opptatt av bærekraftig reiseliv

Bærekraftig reiseliv er på dagsordenen, også i Øksnes kommune.

Reiselivsnæringa ruster seg for vekst i Vesterålen. I Øksnes er det gjort vedtak om at kommunen skal være en aktiv bidragsyter for bærekraftig reisemålsutvikling.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Øksnes

Visit Vesterålen startet våren 2018 en prosess som skal lede frem til at Vesterålen kvalifiserertil merket for Bærekraftig reisemål. Prosessen går parallelt med utviklingen av ny masterplan for reiselivet i Vesterålen.

Resultatet av prosjektet er en handlingsplan som Visit Vesterålen skal arbeide etter for å oppnå merket Bærekraftig reisemål. For å forankre handlingsplanen ber Visit Vesterålen alle kommunene i Vesterålen om å fatte et likelydende prinsippvedtak om å støtte dette arbeidet.

Opptatt av bærekraft

Vedtak i kommunene er også en forutsetning for at Visit Vesterålen skal kunne søke finansiering fra Innovasjon Norge forgjennomføring av tiltak i handlingsplanen.

– Vi i Høyre er opptatt av bærekraft. Når Arctic Race of Norway skal innom vår kommune oppfordrer vi alle til å være bevisst, at vi sørger for at dette blir bærekraftig. Og at politikerne får oversikt over hva arrangementet krever, at vi har søkelys på å slåne naturen og miljøet rundt, sier Jonny Rinde Johansen (H).

Han stilte også spørsmål i kommunestyret på hvilke kostnader man ser for seg i forbindelse med ARN.

– Jeg har ikke fått noe på kostnader ennå. Slik jeg har forstått det skal dette løses med frivillig innsats. Det er ei sløyfe syklistene skal innom kommunen, men vi skal ha et møte i januar der vi får mer informasjon, per nå vet vi ikke annet enn at de skal innom her, sier Karianne Bråthen (Ap).

Tiltak i forkant av veksten

Ifølge saksutredningen vil reiseliv i fremtiden være en viktig næring for Øksnes og Vesterålen.

– Alle piler peker mot at det vil være en betydelig vekst i årene som kommer. Sett i lys av de utfordringer eksempelvis Lofoten har hatt med å takle stor vekst på kort tid er VisitVesterålens arbeid med bærekraftig reisemålsutvikling viktig. Å gjøre tiltak i forkant av en forventet vekst vil alltid være mer effektivt enn brannslukking når man står midt i veksten.

– Næringsavdelingen vil således anbefale at kommunen bidrar aktivt iarbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling i Vesterålen, men at hvert enkelt tiltak i handlingsplanen må behandles individuelt når det er aktuelt for gjennomføring.

Politikerne gjorde et prinsippvedtak om at Øksnes kommune skal være en aktiv bidragsyter for bærekraftig reisemålsutvikling i Vesterålen.