Vedtok at det bare er ansatte fastleger som skal få fast lønn

Formannskapet i Øksnes kommune vedtok mandag at det kun er fast ansatte fastleger som skal få fast lønn, ikke vikarer slik som vedtaket originalt sto.
Øksnes

Vedtaket det henvises til ble bestemt 19. mars 2018, og sa at selvstendige næringsdrivende fastleger ved Øksnes legekontor skulle få en fast årslønn på 950.000 kroner, i tillegg til 30 prosent incentiv for spesialister og 20 prosent incentiv for leger uten spesialitet. Denne avtalen gjaldt også nye leger som får tilbud om stilling i Øksnes kommune.


Øksnes-rådmannen har sett på saken på nytt:

Ønsker fortsatt ikke gi legene fastlønn

Rådmannen i Øksnes fraråder politikerne nok en gang om å endre lønnsformen for legene i kommunen. Dette til tross for at beregninger viser at det kan bli billigere for kommunen.

 

Ønsket fullmakt

Ellen B. Pedersen (SV), kommunelege i Øksnes, ba om at det ble vurdert hvorvidt hun var inhabil. På bakgrunn av at denne saken gjaldt legenes lønn generelt, ble hun erklært inhabil.

Bakgrunnen for at formannskapet behandlet denne saken, var at kommunens administrasjon ønsket fullmakt til å kunne bestemme hvilken lønnsløsning man skal ha for vikarene som kommunen ansetter.

Administrasjonen informerte om at dette var ønsket fordi at enhver ansettelse var forskjellig og det var forskjellige måter å rekruttere vikarer på. Samtidig er det klart at Øksnes kommune i utgangspunktet skal ha en null-løsning, som ikke skal koste kommunen noe.


Legesituasjonen i Øksnes:

Ba om dialog i fjor vinter – ble avvist

Legeforeningen ba i fjor vinter Øksnes kommune om dialog om lønnsordningen, og pekte på at fastlønn kunne gjøre Øksnes mer attraktiv for leger. Da advarte de samtidig om en krevende legesituasjon, og at leger ønsket å slutte. Henvendelsen ble avvist. – Vi vil gjerne ha en diskusjon om fastlønn, gjentok tillitsvalgt Irene Steinsvik Andersen da hun møtte politikerne onsdag.

 

Vil bety forskjeller fra lege til lege

– For å finne den løsningen som gir best mulig legedekning til en lavest mulig kostnad for kommunen, synes jeg dette høres lurt ut, sa Tore Christiansen (KrF).

John Danielsen (SV) spurte administrasjonens representant om denne løsningen ville føre til forskjell fra vikarlege til vikarlege, og fikk til svar at det ville det. Dette fordi at hvilke leger man ønsker og hvordan man velger å rekruttere disse, påvirker.

Innstillingen, som er «Administrasjonen får myndighet til å fastsette lønnsform for vikarleger», ble enstemmig vedtatt av formannskapet.


Rådmannen negativ til fastlønn for legene – kommuneoverlegen advarer:

– Jeg frykter at vi kommer til å miste flere av legene

Rådmannen har bedt politikerne i Øksnes si nei til legenes forespørel som fastlønn. Kommuneoverlegen slakter saksutredningen, og etterlyser dialog. Hun frykter at flere av legene vil slutte om ikke noe blir gjort. Tirsdag sendte hovedutvalg for helse og sosial saken tilbake til administrasjonen, med bestilling av en grundigere saksutredning.