Hjemmetjenesten må flytte til Sommarøy skole:

– All ros til alle i tjenesten som sier: Dette skal vi få til

Ellen B. Pedersen delte ut verbale roser til hjemmetjenesten i Øksnes, som har sagt seg villig til å flytte midlertidig over til Sommarøy skole fram til Elvelund II står ferdig.

Ellen B. Pedersen berømmer hjemmetjenesten i Øksnes for at de har sagt seg villige til flytting i midlertidige lokaler, fram til Elvelund II er bygget.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Midlertidige lokaler til hjemmetjenesten var en av orienteringene som ble gitt i formannskapet i Øksnes.

– De må ut av lokalene og tar i bruk Sommarøy skole fram til Elvelund II er bygd ut, sier ordfører Karianne Bråthen (Ap).

Årsaken er at kommunen har hatt en leiekontrakt med Sørdahl Eiendom som går mot slutten, og utløper før kommunen har sine nye lokaler på plass i 2 etasje på Elvelund II. Der hjemmetjenesten skal samlokaliseres med fysioterapeuter og ergoterapeuter.


Vil bygge åtte nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten, for 77,1 millioner kroner

Skissene for byggeprosjektet Elvelund 2 er klare og ble framlagt for formannskapet i Øksnes. Med prosjektet får hjemmetjenesten i Øksnes ny base . – Vi har sprengt kapasitet i dag og trenger flere kontorer, sier helsesjef Elin Wilsgård.

Tips oss 76 12 02 00
Ring 76 12 02 00, epost til red@vol.no.

Ønsket ikke kortsiktig avtale

– I mellomværet mellom kontrakten utløper til nye lokaler er på plass måtte vi finne en ny løsning. Det har ikke lyktes å forlenge leiekontrakt og hjemmetjenesten har sagt seg villig til å flytte. Vi har ledige lokaler, sier rådmann Elise Gustavsen.

Leiekontrakten kommunen har hatt med Sørdahl Eiendom har gått over ti år. Leieforholdet for hjemmetjenesten utløper i mars, og 11. desember ble det avholdt et møte Sørdahl Eiendom AS ved Eirik Sørdahl, der kommunen fremmet sitt behov for en forlengelse av leieavtalen fram til 31. desember 2020.

Ifølge utredningen uttalte Sørdahl at å inngå en kortsiktig avtale var vanskelig for han, og at det derfor ikke lot seg gjøre å forlenge leieavtalen.

Ikke uoverkommelig

– Det har også vist seg at det har vært utfordringer i det bygget vi har leid, som vi har levd med. Men vi er kommet til et punkt der hjemmetjenesten vokser, og er stått sammen med miljøtjenesten til en enhet. Man trenger også samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter, og der er et behov for å samlokaliseres, sier Gustavsen.

Hun tilføyer at der forelå et tilbud fra utleier om å kjøpe eiendommer, eller gjøre tilpasninger av lokalene.

– Men dette imøtekom ikke våre behov. Vi mangler lokaler fra vi flytter ut til vi har egne ferdig utbygd og vi er kommet til ei midlertidig løsning som vi synes vi kan akseptere, sier Gustavsen.

– Så lenge løsningen er akseptert i tjenesten er det greit for meg. Skreller vi bort moms og leiekostnad, sitter vi igjen med en netto kostnad for flyttingen på 350.000 kroner. Og datautstyr som skal kjøpes inn, kan gjenbrukes. De økonomiske kostnadene er ikke uoverkommelige, slår Jørn Martinussen (V) fast.

Roser de involverte

Venstre stilte spørsmål om det er 31. desember i 2020 Elvelund II skal stå klart, slik at hjemmetjenesten kan flytte inn.

– Det er en cirka angivelse, det er et halvt års vridning på datoen. Det er en fordel da at vi er i egne lokaler, da blir vi ikke så pressa på tid, sier Elise Gustavsen.

– Jeg har lyst til å berømme arbeidsstokken som jobber i hjemmetjenesten og skal flytte, at de har gått med på dette. Samtidig skal vi som arbeidsgiver være klar over at i en hver flytteprosess er ekstra krevende. Om det dukket opp behov for å få ekstra ressurser i en slik periode, bør vi være åpne for det, sier Ellen B. Pedersen (SV).

– For det er aldri enkelt å flytte en så stor masse med hardtarbeidende folk. All ros til de som sier at dette skal vi klare, sier hun.

Alltid krevende å flytte

– Magefølelsen min sier midlertidig løsning. I hvert fall når utleier ikke er interessert i en kortsiktig forlengelse. Men hvis den muligheten hadde vært der, ville det vært å foretrekke? spurte Tore Christiansen (Fristilt representant).

– Jeg tror det ville være foretrukket, fordi det er alltid krevende å flytte. Fordelen er at dette ikke berører pasienter, det er kun arbeidsstokken og selve basen som må flytte. Vi må også gjøre tilpasninger for å ivareta behov for journalføring og medisinoppbevaring på en god måte, sier Elise Gustavsen.