Stiftelsestilsynet tilfredse med Øksnes boligstiftelse:

– Kritikken fra 2015 er blitt til skryt for Øksnes boligstifelse

I et brev får styret i Øksnes boligstiftelse en svært positiv vurdering av dets forvaltningsmessige tiltak for god kapitalforvaltning.

En av boigene stiftelsen disponerer. Arkivfoto 

Øksnes

Dette melder Øksnes boligstiftelse i ei pressemelding.

– Styret i Øksnes Boligstiftelse registrerer med stor tilfredshet at Stiftelsestilsynet har avgitt en svært positiv vurdering av styrets forvaltningsmessige tiltak for god kapitalforvaltning og formålsrealisering. Stiftelsen har brukt nærmere to år på prosessen og tiltakene er nå implementert i stiftelsens virksomhet.

Stiftelsen forteller i pressemeldingen at de nå med dette som utgangspunkt vil videreutvikle botilbudet til vanskeligstilte i boligmarkedet til å bli et nyttig verktøy for å innfri stiftelsens formål og kommunens målsettinger på det boligsosiale plan.


Reetablerer Øksnes Boligstiftelse

Mandag hadde det nye styret i Øksnes Boligstiftelse (ØB) sitt første styremøte med tidigere ordfører Jørn Martinussen som ny leder etter Paul Ørnes.

 

Kaos

Bakgrunnen er det som skjedde i stiftelsen i 2015 og 2016. Stiftelsestilsynet la den 22. mai 2015 fram en tilsynsrapport om Øksnes Boligstiftelse som viste at det daværende styret i stiftelsen verken kunne dokumentere en forsvarlig formålsrealisering eller kapitalforvaltning. Stiftelsens svar på tilsynet ble kvittert ut fra stiftelsen uten av styret ble involvert. Tilsynsrapporten ble behandlet i styret i stiftelsen 6. juni 2015. Styrets behandling av saken ble oversendt Stiftelsestilsynet, som svarte med å innkalle styret og daglig leder til møte i august 2015. Daværende styre fulgte dessverre ikke opp henstillingene fra møtet. 1. oktober 2015 mottok Øksnes Boligstiftelse brev fra Stiftelsestilsynet der de ba om en oppfølgingsplan på de områder som var skissert i tilsynsrapporten. Som følge av at daglig leder og styreleder valgte å trekke seg i perioden oktober 2015 – februar 2016, ble tilbakemeldingsfristen utsatt. Endelig rapport ble sendt i desember 2016.


Følgende forhold var omfattet av rapporten:

• Kapitalforvaltning – utarbeidelse av strategiplaner og vedlikeholdsplaner

• Markedsriktig prising av utleievirksomheten - Kartlegging av gjengs leie

• Gjennomgående revisjon av vedtektene

• Definere ulike segmenter av vanskeligstilte i boligmarkedet, samt rapporteringsmaler og rapporteringsrutiner for internkontroll • Etablering av formelt kontaktpunkt med Øksnes kommune for vurdering av boligsøkende

• Etablering av styreinstruks og instruks for daglig leder, samt årshjul.

 

Vedlikeholdsetterslep

I pressemeldingen skriver stiftelsen videre at arbeidet med en bygningsmessig status på de 140 utleieenhetene til stiftelsen, har vært omfattende og har avdekket et betydelig vedlikeholdsetterslep, konservativt beregnet til 20 mill.

Stiftelsen har derfor vedtatt å avhende flere boliger.

– Stiftelsens økonomiske utfordringer er betydelige. Dels henger dette sammen med at Øksnes Boligstiftelse over år har feilpriset sin utleievirksomhet, dels at stiftelsens virksomhet har ført til at stiftelsen har kommet i skatteposisjon og dels at stiftelsen har gjennomført investeringer i prosjekter utenfor målsgruppa som har gitt finansielle tap for virksomheten. Stiftelsestilsynet har nå avgitt den endelige tilsynsrapporten som svar på de tiltak styret i stiftelsen har gjennomført, og er som nevnt svært tilfreds med det arbeidet Øksnes Boligstiftelse nå har gjort, skriver de i pressemeldingen.


Martinussen ny styreleder i Øksnes Boligstiftelse

Tidligere øksnesordfører Jørn Martinussen er av kommunestyret med 14 stemmer valgt til ny leder i Øksnes Boligstiftelse. Sju stemte blankt.Paul Ørnes fratrer

Styreleder og medlem av styret i Øksnes Boligstiftelse, Paul Ørnes, ber om å få fratre sitt verv.– Også Per Ole Larsen må bidra til ro i stiftelsen

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, ber nå Per Ole Larsen om også å bidra til ro i Øksnes Boligstiftelse.Øksnes boligstiftelse

– Jeg ber om at ordføreren medvirker til ro rundt selskapet

Åpent brev til ordføreren og rådmannen i Øksnes.Nye styremedlemmer i Øksnes Boligstiftelse

Hilde J. Hansen (Ap) og Ellen B. Pedersen (SV) er av kommunestyret i Øksnes valgt inn som nye styremedlemmer i Øksnes Boligstiftelse.Ikke mottatt oppsigelse fra daglig leder

I morgen skal kommunestyret i Øksnes behandle forslag til nye vedtektsendringer i Øksnes Boligstiftelse.Full splid i Øksnes Boligstiftelse

Det blåser fortsatt rundt Øksnes Boligstiftelse. Daglig leder har sagt opp, og styremedlem Geir Rognan går i et åpent innlegg, adressert til styreleder Paul Ørnes, hardt ut mot styreleder og ett av styremedlemmene.

- Manglende kompetanse og en stiftelse uten styring.

Åpent brev til styreleder Paul Ørnes i Øksnes Boligstiftelse