Rustall fra undersøkelsen Ungdata:

Øksnes er verstingkommunen i Vesterålen

Ungdom i Øksnes oppgir at de i større grad enn ungdommene i resten av Vesterålen har prøvd cannabis eller alkohol. Øksnes ligger også langt over landssnittet på begge disse parametrene.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Kyrre Lien /... Credit: NPK

Øksnes

Det viser tallene fra den siste UngData-undersøkelsen.

Denne undersøkelsen gjennomføres hvert år blant elever i ungdomsskolen og på videregående skole.

Undersøkelsen fra 2018 viser store geografiske forskjeller i regionen.


Antall respondenter i kommunene

Så mange ungdommer besvarte undersøkelsen i 2018.
Andøy: 130

Bø: 67

Hadsel: 237

Sortland: 313

Øksnes: 147

 

Dobbelt så mange har prøvd cannabis

Øksnes kommer dårligst ut på både alkoholbruk og bruk av cannabis. Langt flere ungdommer der svarer at de har vært beruset siste året eller at de har prøvd cannabis enn i resten av Vesterålen. Øksnes ligger også skyhøyt over landssnittet.

For Øksnes sin del er andelen ungdommer som svarer at de har brukt cannabis mer enn én gang de siste 12 månedene på sju prosent. Dette er mer enn dobbelt så høyt som andelen ungdommer som svarer dette i resten av Vesterålen. To prosent i Sortland og Bø, tre prosent i Hadsel og Andøy er fasiten for resten av regionen.


Marianne Reinholdtsen, Myre:

– Rusprøver jukses med og det er skremmende enkelt!

En kilde forteller at juksing på Øksnes legekontor er enkelt, men at det sikkert skjer andre steder også.

 

Landssnittet ligger på to prosent og snittet for Nordland på 2 prosent, viser tallene fra undersøkelsen. Diagrammet som viser fordeling av kommuner viser at Øksnes ligger helt i toppsjiktet nasjonalt. Her er det dog viktig å nyansere noe: Oslo har like høy andel ungdommer som har prøvd cannbis som Øksnes - sju prosent - og betraktelig flere elever som har svart på undersøkelsen. Du kan se antallet respondenter for vesterålskommunene i faktaboksen øverst i saken.


Runar Slåttnes jobber med rusforebygging i politiet - advarer mot å glemme spriten:

– Jeg har større grad av bekymring for alle som drikker alkohol

Runar Slåttnes i politiet sier rusmiljøet i Vesterålen ikke er verre i dag enn tidligere, men at det er lettere å få tak i farligere stoffer. Han ber om at man ikke glemmer alkoholen når man snakker om skadelig rusmiddelbruk.

 

Høy alkoholandel

Også på spørsmål om hvorvidt de har vært beruset de siste 12 måneder kommer Øksnes høyt.

I Øksnes svarer 24 prosent av respondentene ja på dette. Deretter følger Andøy og Bø med 17 prosent, så Sortland med 16 og til slutt Hadsel med 15 prosent.


– Vil ha narkotikagruppe tilbake i Vesterålen

Sortland Ap vil ha narkotikagruppen for Vesterålen gjenopprettet, og man vil nå be om at politiet i regionen får mer ressurser. – Vi mener vi har prioritert riktig politisk når vi velger å satse på forebygging blant unge, sier Tove-Mette Bjørkmo og Mona Sandvold.

 

Snittet for Nordland ligger på 15 prosent, snittet for Norge på 12, ifølge undersøkelsen. Diagrammet over alkoholstatistikken viser at flere kommuner ligger over Øksnes på dette parametret enn når det gjelder cannabis. Øverst ligger Meråker med 41 prosent som har drukket seg full i løpet av året.

Ikke overraskende svarer flere elever på videregående enn på ungdomsskolen at de har vært beruset det siste året og at de har prøvd cannabis. Det er ganske lik kjønnsfordeling når det gjelder alkoholberuselse, mens når det gjelder cannabis er det en tydelig tendens til at langt flere gutter har prøvd dette.


Politiinspektøren for Lofoten og Vesterålen:

– Det er grunn til bekymring over økt tilgang på narkotika

Leder Per Erik Kalland Hagen for politidriftsenhet Lofoten og Vesterålen, avviser at Vesterålen har særskilte problemer med narkotika, men sier at det er grunn til bekymring, blant annet fordi tilgangen til narkotika øker, sier han.


For øvrig viser undersøkelsen også at ungdommene i Øksnes røyker mer enn både landssnittet og i Vesterålen for øvrig.