Foreslår å opprette tre nye barnehageplasser

I Øksnes er det venteliste for barnehageplass, og nå foreslås det å opprette tre nye plasser for små barn med oppstart fra 1. mars.

– Vi sliter med å få inn kvalifisert personell, sier Lill Sørensen som er fungerende kommunalsjef for skole, barnehage, voksenopplæring og flyktningtjenesten i Øksnes.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Saken skal opp i kommunestyremøtet 5. februar, og ble drøftet i formannskapet.


Venteliste på barnehageplass i Øksnes:

Oppfordrer folk til å søke på barnehageplass

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes kommune oppfordrer foreldre som trenger barnehageplass til barna sine om å søke. De er klar over at flere står på venteliste for å få plass, men for å kunne kartlegge hvor stort behovet er, må alle som ønsker plass søke.


– Vi  gått til å ha flere på søkeliste, vi har syv på venteliste per nå, slik at vi har fått en ny siden sist. Saka går ut på å opprette tre plasser. Skal vi ha ytterligere tre plasser til, vil det bety en dobling i pris fordi det går en pedagog per tre unger, sa rådmann Elise Gustavsen.

Øksnes kommune har fastsatte vedtekter som følges når det gjelder tildeling av barnehageplasser.

– Det er ganske vanlig å måtte vente noen måneder etter permisjonstid for å få barnehageplass. Det er litt viktig at vi tenker praksis i Øksnes, at dette kan skape noen forventninger i kommunen. Vi ser også at det er vanskeligheter med å skaffe kvalifisert personell, og vi ser for oss at vi må skaffe ukvalifisert personell, sa Gustavsen.

To av de som ønsker barnehageplass vil ha oppstart allerede i januar, og derfor lå  forslag å opprette tre plasser med en gang.

– Var litt for kjapp

SV har hatt saken oppe til vurdering.

– Jeg var kanskje litt for kjapp i forrige møte med å si at kompetanse er kanskje noe vi må avvike for å få dette til. SV har ei klar holdning på at det skal kreves kompetanse hvis vi skal utvide antallet plasser, sier Ellen B. Pedersen (SV).

Hun utdyper at det i den aktuelle barnehagen er det fire av seks pedagogiske ledere som ikke er fullkvalifisert. Pedersen ønsker seg en sak der Øksnes ser på tiltak for å rekruttere:

– Jeg ønsker at vi på et tidspunkt skal gå inn og se på forholdene for pedagogisk personell i barnehager, om det handler om lønn eller andre vilkår, for å tenke hvordan vi skal klare å rekruttere denne typen personell, sa hun.

Jørn Martinussen (V) er for den positive innstillinga og opprettelse av nye tre nye plasser, men bemerket at dette kan skape noen forventinger i befolkninga.

Dyktige folk

– Ufaglærte kan være dyktige folk selv om de ikke har papirene i orden. Også er det to ulike elementer i dette med kompetansekrav, det ene er faglært barnehagearbeider, det andre er pedagogkravet der pedagogtetthet er det siste kravet, som er den ekstra personen som vi må ha inn.  Der bør det lyses ut stilling der vi søker etter kvalifiserte folk med rett utdanning, sa Tore Christiansen (Uavh.)

– Når vi allerede har fire som har pedagogiske stillinger på dispensasjon, må vi tenke at vi må ha inn en kvalifisert. Ellers er jeg litt usikker på om vi hadde vært vel så tjent med et suppleringsopptak en gang i året. Men at det ikke var noen garanti for plass, det er bare garanti ved hovedopptaket, sa Christiansen.

Det ble stilt spørsmål i formannskapet om man vet om de som trenger barnehageplassene er sesongarbeidere eller fastboende.

– Kan vi spørre om de som har søkt har tenkt å bruke plassen ut barnehageåret? Om det bare er noen som trenger plassen i sesong, er dette et tiltak vi bare skal la være. Men om vi har lov til det, er noe jussen må avklare, mener han.

Krever en helt annen kompetanse

– Næringslivet må selv komme på banen, om de har barnehageplassbehov for sesongarbeidere, det krever en helt annen kompetanse i barnehagen å ivareta disse. Folk som har lyst til å flytte til kommunen, men ikke har barnehageplass, er det som er utgangspunktet, sa Karianne Bråthen (Ap).

Rådmann Elise Gustavsen viste til at noen av de syv som ønsker barnehage-oppstart fra juni, åpenbart ikke er sesongarbeidere, men fastboende som har behov for plass.

– Vi har vedtak på ett barnehageopptak i året, men hvis det blir lang ventetid skal politisk nivå være fortløpende orientert, sa hun og viser til at i budsjettmøte før jul ble det gitt et sterkt signal om å legge til rette for næringsliv og tilflytting.

Sliter med å skaffe kvalifisert personell

Skolesjef Lill Sørensen viser til at man sliter med å få tak i kvalifisert personell inn til barnehagene.

– Vi lyste ut stilling i fjor og i år, og er også i kontakt med universitetet som driver med barnehagelærerutdanning. Dette er en veldig ettertrakter yrkesgruppe og de får seg jobb hvor de vil. Vi mangler både førskolelærere og lærere de neste årene, sa hun.

Styrer i barnehagen er har startet sondering for å se om der finnes folk som kan bekle ei stilling fra 1. mars.

– Selv om vi vedtar å utvide, er det ikke sikkert vi har folk på plass, påpekte hun.

Sørensen viser til at man nå jobber administrativt sammen med resten av Vesterålen for å få flere utdanna barnehagelærere. I april-mai skal det lyses ut stillinger for å få inn fagfolk til det nye barnehageåret, som starter 20. august.

Sender et positivt signal

John Danielsen (Sp) peker på at om man står på kravet om kvalifisert personell, så er det mulig at man ikke kan drifte fra 1. mars, og at man heller bør ha en midlertidig periode fram til 20. august, der man ikke har dette kravet.

– Vi har allerede trøbbel med å få inn de kvalifiserte. Bemanningsnormen kan det være vi får til, men ikke kvalifisert personell, sa Lill Sørensen, som viser til at man har mange veldig dyktige assistenter som er godt kjent i kommunen.

– Vi har gjort dette før, å tatt opp etter hovedinntaket. Et spørsmål er om vi skal opprette tre eller seks barnehageplasser, det kan være at det bør vi diskutere. Dette er midlertidige barnehageplasser, men det sender et positivt signal fra formannskapet, sier Karianne Bråthen.

De som tilbys midlertidige plasser vil kunne beholde disse da de etter nytt hovedopptak er omfattet av retten til barnehageplass.

SV la i sitt forslag fram at ei forutsetning for oppstart må være kvalifisert personell, fikk en stemme.

I forslaget til vedtak, som skal behandles i kommunestyremøtet 5. februar var det fem stemmer for er at kommunen oppretter midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste ved Tangsprellen barnehage.  Dette gjelder tre småbarnsplasser perioden 1. mars til 20. august. Tiltaket er beregnet til 200.000 kroner, til stilling for fem måneder.