Rettstvist om eierskap til kai

7. februar møtes Øyfisk AS, Klo Grenderåd og Vesterålen Fishing AS til rettsmøte for å avklare eierskap og bruksrett til kai på Klo
Øksnes

Det har en tid pågått en tvist mellom de tre parter om hvem som faktisk står som eier av «allmenningskaia» ved det tidligere fiskemottaket til Gunnar Klo AS. Hvem som i dag har bruksrett er også et av stridens tema. For et par år siden solgte Gunnar Klo AS det nedlagte fiskemottaket til Vesterålen Fishing AS, som satser på fisketurisme og har stått for betydelige fornyinger i det aktuelle området.

Må til retten

Men hvem som i dag eier den gamle betongkaia, eller har bruksrett til denne, har ikke partene maktet å komme til enighet om. Styreleder i Øyfisk AS, Kristian Klo, sier dette er en kjedelig sak som selskapet helst ville ha vært foruten.

– Selve kaia ble i sin tid bygd av Klo Grenderåd, som fikk midler av dette fra staten og Gunnar Klo AS. Men det eksisterer ikke noe gårds- eller bruksnummer på selve kaiområdet, og vi ser oss nødt til å få saken avgjort i retten. Det handler om prinsipielle avklaringer, opplyser Klo, som ikke ønsker å gå nærmere inn i materien før partene skal møtes i Vesterålen Tingrett den 7. februar.