Utfordrende prestesituasjon i Øksnes

Det viser seg utfordrende å rekruttere ny prest til Øksnes. Sogneprest Evy Brun har fylt 63 år og ønsker snart å trappe ned sin gjerning, noe som kan skape ytterligere utfordringer. Inntil videre tyr prostiet til vikarbruk.

Sogneprest i Øksnes Evy Brun  Foto: Innsendt

Øksnes

Nylig fratrådte Tsegayesus Hurisa Hunde sin stilling som kapellan i Øksnes, til fordel for en soknepreststilling i Rogaland. Fra årsskifte har dermed sokneprest Evy Brun vært eneste fast ansatte prest med arbeidssted Øksnes. I dag er menigheten avhengig av vikarhjelp for å rekke over alle gjerningene som må gjøres, samt for å gjennomføre gudstjenester.