Øksnes kommune søker midler

Fortsetter kampen mot "tromsøpalmen"

Øksnes kommune søker om et tilskudd på kr. 115.000,- for å kunne fjerne uønska planter fra Reinøya, Barkestad og Finnvågan.

"Tromsøpalmen" kan for mange være vakker, men er like vel en uønsket art.  Foto: Idar Wangen

Øksnes

Øksnes kommune fikk i fjor tilskudd fra fylkesmannen på 59.500 kroner for å bekjempe uønskede planter, i all hovedsak «tromsøpalmen». Det er Øksnes kystlag som har stått for selve jobben.

To kirkegårder

Det er fram til i dag to kirkegårder som er blitt «behandla» mot tromsøpalme. På Reinøya har en holdt det gående i flere år med tynning av den uønskede tromsøpalmen.

– Dette arbeidet gir nå gode resultater, men må følges opp ei tid framover. Dette vil si at en årlig tar seg en tur utover for å ta knekken på de plantene som har overlevd vinteren. På Barkestad har en også holdt det gående i noen år. Her var kirka med og fikk fjerna det gamle stålgjerdet rundt den nedlagte kirkegården på stedet, heter det i søknad fra Øksnes kommune til fylkesmannen.

Øksnes kystlag har signalisert at de ønsker å fortsette arbeidet mot uønskede planter. Nå satser de på kirkegården i Finnvågan, en kirkegård helt sør i Øksnes kommune. Kirkegården er i bruk.

Siden kirkegården ligger helt sør i kommunen, og utenfor allfarvei, må en regne med høyere transportutgifter. Hele skråningen på nedsiden og delvis på sidene må ryddes. Og her er det ikke bare snakk om tromsøpalme, anføres det videre.

– Også bjørk og rognekratt må fjernes. Slik situasjonen er nå kan en sommerstid ikke se kirkegården fra sjøen. Øksnes kommune søker derfor om et tilskudd på kr. 115.000,- for å kunne fjerne uønskede planter fra Reinøya, Barkestad og Finnvågan.