Håper på god og viktig debatt

Øksnes Sanitetsforening, kommunen og Jan Johansen inviterer til viktig og åpent temamøte om narkotika og rusproblematikk i nærmiljøet i Øksnes.

Initiativtaker Jan Johansen håper på godt oppmøte og interessante debatter og innspill.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Marianne Reinholdtsen fra sanitetsforeninga i Øksnes ble glad da Jan Johansen tok kontakt for å drøfte et temamøte rundt rusproblematikken i Øksnes. Fra idè til handling var veien kort.

– Vi har begge to vært meget interessert i tematikken rundt narkotika og rusproblematikk i nærmiljøet over flere år. Jeg har stor tillitt til vår lokale sanitetsforening og har fulgt deres arbeid over tid. Derfor ble jeg meget glad da Marianne og sanitetsforeninga tok imot invitten min. Nå håper vi begge på en sunn og innholdsrik ettermiddag tirsdag 26. februar i kommunestyresalen, oppfordrer duoen.


Øksnes kommunestyre

Vil holde fellesmøte rundt rusproblematikk

Det skal innen relativt kort tid avholdes et møte i Øksnes for å sette fokus på rusproblematikken i kommunen.

 

Innholdsrik aften

Formålet med temamøtet er ifølge initiativtakerne tredelt. Man ønsker å gi opplysning om illegale rusmidler i nærmiljøet, samt synliggjøring av og info om hjelpeapparatet. Videre legger man opp til spørsmål og debatt, noe som blir kjernen av innholdet på temaaften.

– Det er bra at det er et stadig økende fokus på tematikken rundt narkotika og rus, selv om det selvsagt bare er tragisk at det må dødsfall til for å sparke debattene skikkelig i gang. Gjennom å invitere flere ulike aktører og instanser til et fagpanel håper vi å få til gode debatter rundt temaene. For vi legge opp til at absolutt alle som har spørsmål eller innspill, skal få slippe til, understreker Reinholdtsen og Johansen.

Variert fagpanel

Fagpanelet vil bestå av representant fra politiet, psykisk helse- og rustjenesten, helsestasjonen, barnevernet, Mental Helse og så kommer assisterende overlege i psykiatri Torunn Christiansen til møtet.

Etter en innledende runde der disse personene og instansene informerer om sine fagfelt, åpnes det for spørsmål og innspill fra publikum.

Hele samfunnet er berørt

Sanitetsforeninga og Johansen understreker at det ikke kun vil være fokus på den yngste befolkninga og deres utfordringer med tanke på rus. Dette er et samfunnsproblem som ikke kjenner aldersgrenser.

– Vi ønsker å skape et langvarig engasjement blant Øksnes og Vesterålens befolkning, og ikke noe som kun omtales i kort tid etter et dødsfall eller andre tragiske situasjoner, påpeker de, og sier de i fellesskap med Øksnes kommune har fått til dette temamøtet.

– Tematikken er på mange måter et hjertebarn for oss to. Det er bra at det debatteres og får økt fokus, avrunder Marianne Reinholdtsen i Øksnes Sanitetsforening og initiativtaker Jan Johansen til Vol.