Øksnes kommune har sendt søknad om rammetillatelse:

Slik skal det nye kjøpesenteret på Myre se ut

Øksnes Entreprenør ønsker å bygge et nytt, stort handelssenter i Myre sentrum under navnet Handelsparken. Det er nå søkt rammetillatelse.
Øksnes

Det er ett år siden Vol første gang presenterte planene rundt et nytt handelssenter i Myre sentrum. Gjennom en pressemelding uttalte Øksnes Entreprenør og Myre Trelast at de gikk sammen om å etablere ny byggevare og byggeservice i nybygget under logoen til XL-Bygg. Dette er tenkt realisert rett før innkjøringen til YX-stasjonen ved inngang til Myre sentrum. 


Skal etablere ny XL-bygg på Myre

Det er Øksnes Entreprenør og Myre Trelast som går sammen om å etablere ny byggevare og byggeservice i helt nytt forretningsbygg på Myre. Planlagt åpning er vinteren 2019.


50 arbeidsplasser

I januar i år ble det sendt søknad om rammetillatelse til Øksnes kommune, der også skisser av bygget var vedlagt.

Det presiseres i søknad at Øksnes Entreprenør i dag ikke har inngått konkrete leieavtaler med noen selskaper eller kjeder, men det fastslås at de som er tiltenkt som leietakere kan utgjøre om lag 50 arbeidsplasser.

Videre heter det at det er foretatt beregninger i forhold til trafikkøkning.

– Denne baserer seg på at det som tidligere var postkontor, per i dag er kontorer. Det som nå er Byggtorget, vil nedlegges når det flyttes til nye lokaler. Dermed ser vi ikke at det skal bety noen netto trafikkøkning i forhold til dagens eksisterende adkomst, heter det i rammesøknad.

Vegvesenet har kommet med uttalelse i forbindelse med nabovarsel for nybygget. Her mener det statlige organet derimot at det vil bli en viss økning i trafikk som følge av denne utbyggingen. Det er derfor viktig at krysset mot fylkesvegen er dimensjonert for den trafikkmengde som måtte komme.

Må satse

I fjor uttalte Einar Knudsen i Myre Trelast at dette er en nødvendig satsning, i et byggevaremarked som er i stor forandring.

– Kundene vil møte en helt ny butikk med det mest moderne i presentasjon av varer som XL-BYGG har å by på. Dette blir spennende og et stort løft for meg og mine medarbeidere, sier Knudsen.

Handelsparken oppgis i søknad til Øksnes kommune å være på hele 5.777 kvm.