– Kan Øksnes ta imot flere flyktninger?

Tore Christiansen stiller spørsmål til ordføreren om Øksnes har kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn det kommunen så langt har fått anmodning fra nasjonale myndigheter om å ta imot.

Tore Christiansen, fristilt representant i Øksnes kommunestyre.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Det er gjennom en interpellasjon til neste møte i kommunestyret at Christiansen, som er uavhengig representant, spør ordfører om dette.

– Kan ordfører si noe om vi i Øksnes har kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn det vi så langt har fått anmodning fra nasjonale myndigheter om å ta imot, eventuelt om vi har forutsetninger for å øke vår kapasitet om behovet skulle oppstå.

Bakteppet er ifølge Christiansen at et historisk antall mennesker i dag er på flukt fra krig og konflikt, og det er store humanitære kriser i mange land.

– Leveforholdene er svært krevende i mange av flyktningeleirene, og kapasiteten på antallet flyktninger i leirene er sprengt. Flyktninger lever under umenneskelige forhold i leirer i vår egen verdensdel, i Europa. Mottaksapparatet på de greske øyene er utilfredsstillende. Hellas kan ikke løse dette alene. Behovet for en bedre internasjonal ansvarsfordeling er derfor prekær og norske myndigheter bør signalisere at Norge står klare til å bidra.

Det er en viktig oppgave å umiddelbart bedre forholdene for de som bor i flyktningeleirene ved Europas yttergrenser og snarest skape en løsning som får flyktningene ut av leirene. Norske byer og lokalsamfunn har vist vilje og evne til å ta liknende ansvar tidligere.

Øksnes varslet da flyktningkrise sto høyt på dagsorden for noen få år siden vilje til å bidra. Selv om medieoppslagene er annerledes, og antall flyktninger som kommer til Norge er kraftig redusert betyr ikke det at forholdene for de som er på flukt er blitt noe bedre, verken der de flyktet fra eller i leirene mange er havnet i etter at Europa mer eller mindre har stengt sine yttergrenser, skriver han til ordfører.

Christiansen avrunder sin interpellasjon med å lansere to konkrete spørsmål:

1. Øksnes kommune anmoder regjeringen om å samarbeide med EU for å sikre en god byrdefordeling og løse de akutte utfordringene i flyktningeleirene, spesielt på de greske øyene.

2. Øksnes kommune mener at Norge må øke sitt bidrag, og vil samtidig signalisere at vi i en slik situasjon har både kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til i denne omgang.