– Ikke vær kompis - vær foreldre

Befolkningen i Øksnes gikk mann av huse i går for å delta på åpent temamøte om illegale rusmidler i regi av Øksnes kommune og Øksnes Sanitetsforening.

Det ble kul på veggene på Øksnes´ befolkning møtte opp på temamøtet.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det ble kul på veggene i kommunestyresalen i Øksnes, og man gikk faktisk tom for stoler til de mange frammøtte. Det skulle kanskje si noe om det lokale engasjementet for utfordringene illegale rusmidler skaper.

– Dette er bare helt enormt. Og ja, det sier noe om interessen for hva rus og narkotika skaper av elendighet i lokalsamfunnene, uttalte en av initiativtakerne, Marianne Reinholdtsen i Øksnes Sanitetsforening.

Bredt panel

Ordstyrer for dagen, Jan Johansen, presenterte innledningsvis et bredt panel bestående av representanter fra den lokale psykisk helse- og rustjenesten, politiet, helsestasjonen, Vesterålen barnevern, ettervernstjenesten samt assisterende overlege ved Nordlandssykehuset.

Samtlige i panelet fikk anledning til å presentere sine fagfelt, da sett opp mot temaet for dagen, narkotika og rusproblematikk i nærmiljøet. Runar Slåttnes fra politiet har i en årrekke jobbet mye med forebyggende arbeid mot barn og unge, og han presiserte at politiet i slike temaer må forholde seg til fakta

– Vi deler bekymringen som den senere tid har spredt seg i befolkningen i regionen når det kommer til den yngre generasjonen og utviklingen innen illegale rusmidler. Samtidig mener jeg at vi underkommuniserer hvilke problemer alkoholen fører med seg, selv om møtet i dag skal handle om illegale rusmidler, presiserte han.

Hopper over «flatfylla»

Slåttnes uttalte videre at flere unge i dag hopper over et stadium som kanskje er mer kjente for foreldregenerasjonen, med direkte fyll i helgene, som igjen kan føre til at man tester ut sterkere stoffer på sikt. Han hevder flere unge i dag prøver amfetamin eller ecstasy, uten en gang å ha smakt alkohol eller røykt tobakk en eneste gang.

– Og dette er en skremmende tendens, fastslo han.

Runar Slåttnes i politiet sier noen unge i dag hopper over alkoholen og går rett på illegale rusmidler.  Foto: Tommy Hansen

 

Ikke vær kompis – vær foreldre

Assisterende overlege ved Nordlandssykehuset, Torunn Christiansen, var også med i fagpanelet. Hun redegjorde for noen av sine tanker om hvorfor ungdom tyr til narkotika på en sterk og fengende måte.

– Du føler deg stygg, ubetydelig, har vanskeligheter med å finne gode venner og å passe inn. Hva om det fantes noe som gjør at du slipper unna disse tankene for en liten stund? Vi ser at angst og depresjon er vanlig blant unge i dag, og ofte er sjølmedisinering veien inn mot et farlig rusbruk. Andre starter for at de liker å søke spenning og er impulsive. Vi vet også at økt tilgjengelighet fører til økt rusbruk, redegjorde hun gripende.

Christiansen stilte så et åpent spørsmål om hvordan vi som voksne kan være med på å forebygge at våre unge håpefulle starter på en farlig vei med tanke på rus.

– Det starter ikke når 15-åringen går ut på fest. Man må lære våre unge hva som er rett og galt. Nei, det er ikke greit med godteri hver dag. Ja, man pusser tennene to ganger daglig. Grensesetting og tydelighet er viktig. Ikke vær kompis – vær foreldre, er min oppfatning, uttalte hun.

Flere av deltaker i panelet hadde flotte og informative innlegg rundt sine fagfelt, og mot slutten av temamøtet ble det åpnet for spørsmål fra publikum. Et spørsmål som høstet applaus i forsamlingen, var en mor som på nært hold har opplevd rus i heimen. Hun lurte på om det fins noen måter vi som foreldre kan lære hva vi skal se etter overfor våre barn.

– Er det noen måter å avdekke om barna våre bruker rusmidler? Undret hun konkret.

– Det handler i stor grad om ikke å være naive. Alle avvik i adferd kan være viktig å legge merke til, og still spørsmål. Vær til stede, oppfordret Torunn Christiansen.

Egen veileder

Helen Bye, fagansvarlig ved helsestasjonen i Øksnes, uttalte at det fins en veileder for voksne rundt dette.

– Man bør se etter slike ting som påfallende trøtthet etter ei helg, konsentrasjonsvansker, ustabilitet og skiftning av venner. Det er egentlig en lang liste over faresignaler, og denne veilederen er tilgjengelig for alle voksne, understrekte Bye.

Viktig møte

Både arrangørene Øksnes kommune og Øksnes Sanitetsforening var storfornøyde med kveldens åpne møte. Runar Slåttnes i politiet delte denne oppfatningen etter møtet.

– Ja, absolutt var dette et godt og viktig møte. Jeg har deltatt på mange ulike møter og tilstelninger, og i dag var absolutt ett av de bedre. Både med tanke på oppmøte, men også i form. Her ble ingen pekefingre reist og publikum fikk anledning til å stille spørsmål, var hans oppfatning av kvelden.

Som en avslutning på arrangementet, ble forsamlingen delt opp i mange, mindre grupper for å svare på fire konkrete spørsmål:

  • Hva kan du og dine nærmeste gjøre for å forebygge rusmisbruk?
  • Hva kan andre gjøre for å forebygge rusmisbruk?
  • Hva kan du gjøre dersom du blir kjent med bruk av illegale rusmidler?
  • Hva forventer du at de ulike tjenestene skal gjøre?

Svarene på disse spørsmålene vil nå Øksnes kommune bruke aktivt for å forbedre sine tjenester innen rusfeltet.