Ny runde for fiskehjellene på Klo

- Klo Grunneierlag har ingenting med saken å gjøre

Førstkommende tirsdag skal kommunestyret behandle dispensasjonssøknaden om fiskehjellene på Klo. Østgård Advokatfirma fastslår at Klo Grunneierlag, som har gitt klage på søknaden, har ingenting med spørsmålet om etablering av fiskehjeller å gjøre.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Teknisk hovedutvalg i Øksnes valgte å sende dispensasjonssøknad om å øke utnyttelsesgrad for området til søker S. Hanssen AS fra 50 til 75 prosent direkte til kommunestyret for endelig avgjørelse.