Fikk innvilget dispensasjon

Et enstemmig kommunestyre i Øksnes valgte å innvilge dispensasjon i den såkalte «fiskehjell-saken» på Klo.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det var et velvillig og enstemmig kommunestyre som etter en relativt kort debatt valgte å innvilge søknad om dispensasjon fra S. Hanssen AS om å øke utnyttelsesgraden fra 50 til 75 prosent i området på Klo.