Fikk medalje for lang og tro tjeneste i Biomar

Forleden ble fire av Biomars ansatte hedret for lang og tro tjeneste for bedriften, skriver selskapet på sin hjemmeside.
Øksnes

Disse fire er Kyrre Johannessen, Einar Ulriksen, Stein Ivar Kristensen og Knut Reidar Haaheim. Tidligere i år fikk kvartetten utdelt Norges Vel-medalje som det synlige og høyst ærefulle beviset på at de har vært ansatt i BioMar Norge i 30 år. 

Medaljen er en tradisjonsrik påskjønnelse som BioMar som arbeidsgiver benytter for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet blant ansatte. 

De nevnte personene startet sine respektive karrierer ved BioMar Myre i 1988, og har i løpet av disse årene ivaretatt flere ulike roller i bedriften.

– Det er flott å få en slik anerkjennelse etter lang tid i samme bedrift. 30 år er jo lenge, men det har ikke vært én kjedelig dag så langt, sier vedlikeholdsleder Knut Reidar Haaheim til hjemmesiden.

Der understreker han at da han startet i BioMar for over 30 år siden, var det et relativt nystartet selskap som har kommet en lang vei siden den gang.

– Utviklingen siden da på både fôrkvalitet, prosessutstyr og teknologi har vært enorm. BioMar har derfor vært et spennende selskap å jobbe i, kontinuerlig utvikling og varierte arbeidsoppgaver har vært det jeg har satt mest pris på, fortsetter han.