«Øksnes Senterparti ber ordfører straks igangsette prosesser for å skape nye arbeidsplasser i Øksnes kommune»

Øksnes Senterparti ber ordfører straks igangsette prosesser for å skape nye arbeidsplasser i Øksnes kommune. Dette som mottiltak for den store nedgangen i antall innbyggere i kommunen.

John Danielsen er Øksnes Sps ordførerkandidat til årets valgkamp.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Vi mener at det er viktig å føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele kommunen. Hvis vi lykkes her kan vi stoppe fraflyttingen samt gi bedre tjenester til folket.

I første omgang bør det opprettes tett dialog med næringslivet, næringslivsforeninger o.l. der kommunen synliggjør hvilke virkemidler som er tilgjengelig. En slik dialog kan også rydde opp i unødvendige/uhensiktsmessige kollisjoner mellom statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning på den ene siden og private aktører på den andre.

Øksnes kommune må også ha fokus på de selskapene kommunen eier.

I eiermeldingen til Vesterålskraft heter det at «Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av sin egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene.»

Jeg vil med dette be ordfører invitere styreleder Jarle R. Meløy til førstkommende formannskapsmøte, slik at vi kan bli informert om hvordan selskapet har prioritert styrking av arbeidsplasser og plankapasitet utenfor Sortland kommune. Jeg viser også til tidligere uttalelser fra styreleder i formannskapsmøte.

Ordfører bør videre be om en skriftlig redegjørelse fra selskapet om disse forholdene og hvordan samfunnsutviklerrollen tenkes ivaretatt framover.