Innlegg Yngve Hansen, leder Øksnes Ap:

Øksnes Arbeiderparti og demokrati

Jeg registrerer i Øksnesavisa sin utgave 6. april at Torgeir Larsen her oppgir årsaken til at han har meldt seg ut av Øksnes Arbeiderparti. Disse uttalelsene fremstiller partiet som et lukket og udemokratisk forum. Det er en beskrivelse det er vanskelig for meg å kjenne meg igjen i, likeså tror jeg heller ikke den jevne medlem gjør det.
Øksnes

Når man er gitt tilliten til å representere Arbeiderpartiet må man forholde seg til partiets programmer, vedtekter og vedtak gjort i formelle organer, herunder medlemsmøter. I en demokratisk prosess er det flertallet som bestemmer, og skal man respektere de demokratiske spillereglene må man også respektere og følge et flertallsvedtak selv om man ikke alltid er enig. I Arbeiderpartiet er det rom for ulike meninger, men det er også slik at når vi har avgjort en sak gjennom avstemming så er det også det resultatet vi i fellesskap står for.

Larsen ble for snart fire år siden gitt tillit av medlemmene i Øksnes Arbeiderparti til å representere partiet i Hovedutvalg for Tekniske Saker (HT), han ble sågar gitt tilliten å være leder av utvalget. Her er det på sin plass å særlig understreke at Larsen er ikke valgt av folket. Han ble valgt inn i utvalget av Øksnes Arbeiderparti og resterende posisjon i kommunestyret for å ivareta disse sine interesser i utvalget.

Denne tilliten er det godt kjent at Larsen ikke ivaretok i forbindelse med saken om rekkefølgebestemmelsen utbygging Kjærlighetshaugen som verserte i fjor. Det er naturlig ut fra Larsen sine påstander å gi en liten gjennomgang av behandlingen av denne saken i Øksnes Arbeiderparti:

*Lenge i forveien for at denne saken skulle behandles i HT ønsket flere av medlemmene i ØAP saken behandlet i et medlemsmøte. Saken ble satt opp på sakskartet, og Larsen ble spesielt informert om at saken skulle opp.

*Medlemsmøtet gikk inn for at en dispensasjon ikke skulle gis.

*Larsen ble informert om vedtaket i etterkant av møtet, og ble igjen minnet på om vedtaket i forkant av møtet i HT som skulle behandle saken.

Til tross for at Larsen var svært godt kjent med vedtaket i medlemsmøtet fremmet han selv et motsatt forslag til vedtak i møtet i HT. Dette uten å diskutere saken i partiet i forkant. Uten å ha dialog og samspill med partiledelsen. Og uten å være åpen med partiet om at han ville gå mot medlemsmøtet sitt vedtak. Ordene som er understreket er alt det Larsen påstår ikke eksisterer i Øksnes Arbeiderparti.

Larsen sine brudd på partiet sine vedtekter ble grundig behandlet internt i partiet, og medlemsmøte med svært godt oppmøte konkluderte med at de ikke hadde tillit til Larsen som partiets representant i HT. Når man er gitt et tillitsverv av en gruppe, og de som har gitt deg den ikke lenger har den nødvendige tillit, så virker det naturlig at man stiller sin posisjon til dispensasjon. Det alternativet har ikke Larsen valgt, han har heller valgt å melde seg ut av partiet. Og da er spørsmålet: hvem representerer egentlig Larsen når de som har valgt ham ikke ønsker ham lenger i den posisjonen?

Helt avslutningsvis så må jeg også nevne at Larsen ikke synes det er nødvendig å informere styret i Øksnes Arbeiderparti om sin utmeldelse, til tross for at han representerer partiet i utvalg. Det er trist at en mangeårig medlem velger en slik måte å forlate partiet på.

Yngve Hansen

Leder, Øksnes Arbeiderpati