Hvem blir Årets kvalitetsfisker 2019?

Norges Råfisklag skal nok en gang kåre Årets kvalitetsfisker og ønsker seg navn på kandidater.

Kai Elvan (til venstre) og mannskapet om bord på «Ole Elvan» kunne i 2016 titutlere seg som årets kvalitetsfisker i Norge.   Foto: Jørn Aune

Øksnes

Hvem mener du har gjort seg fortjent til hedersprisen «Årets kvalitetsfisker»?

Kåringen går av stabelen i mai, og Råfisklaget mottar nå forslag til kandidater.

– Vi har mange inspirerende fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet i vårt distrikt. Med denne prisen skal vi løfte disse fram og hedre dem, sier markedskonsulent Eve Falck i Norges Råfisklag.

I mai skal Råfisklaget dele ut prisen «Årets kvalitetsfisker» for 16. gang. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik:
• Alle kan nominere kandidater (seg selv eller andre).
• Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.
• 14. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier. Men det stilles strenge krav til vinneren, ifølge Råfisklaget. 

Du foreslår din kandidat på råfisklagets hjemmeside.

Det er 16. gangen Råfisklaget deler ut prisen.

Siste vesteråling som vant prisen, var Kai O. Elvan fra Andenes, i 2016. To år tidligere vant Andre Reinholdtsen fra Myre. Året før stakk to andre myreværinger av med prisen, nemlig Holger Nilsen og Bård Roar Johnsen. I 2011, da kåringen ble fortsatt kalt "Årets Skrei-fisker, var det også en myreværing som vant, nemlig Rino Mortensen.


Disse har blitt kåret til Årets kvalitetsfisker

1990: Einar Frismo, Årets kvalitetsfisker
1991: John Edvard Johnsen og Kjell Klausen, Årets kvalitetsfisker
1992: John Arnfinnes, Årets kvalitetsfisker
2007: Ronny Holst fra Nordvågen, Årets SKREI-fisker
2008: Karl Viktor Solhaug fra Svolvær, Årets SKREI-fisker
2009: Birger Krogh fra Tangstad, Årets SKREI-fisker
2010: Petter Gregersen fra Berlevåg, Årets SKREI-fisker
2011: Rino Mortensen fra Myre, Årets SKREI-fisker
2012: Jens-Einar Bjørkås Johnsen fra Båtsfjord, Årets SKREI-fisker
2013: Holger Nilsen og Bård Roar Johnsen fra Myre, Årets kvalitetsfisker
2014: André Reinholdtsen fra Myre, Årets kvalitetsfisker
2015: Paul O. Jensen fra Tromsø, Årets kvalitetsfisker
2016: Kai O Elvan fra Andenes, Årets kvalitetsfisker
2017: Finn Tore Frantzen fra Båtsfjord, Årets kvalitetsfisker
2018: Tor Inge Nilsen fra Ballstad, Årets kvalitetsfisker