Ny industriell revolusjon?:

Islandsk forsker tror automatisering kan endre fiskerinæringen

Mer automatisering om bord på fiskefartøy vil gi færre folk og større båter i fremtiden, spår Islandsk forsker.

Båter i Myre havn (illustrasjonsbilde).  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det er Tekfisk som skriver dette.

Bryndís Björnsdóttir jobber i det islandske forskningsselskapet Matís. Forrige uke var hun på konferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) i Bergen for å snakke om den fjerde industrielle revolusjon og hvordan den vil påvirke fiskeriforskning, fiskeriforvaltning, fiskefartøyer og fiskeutstyr.

- Det vil bli mer og mer autonome operasjoner, som gir færre folk på båtene, færre fartøy, mer effektiv fangst og mer effektivt drivstofforbruk, sier Björnsdóttir til Tekfisk.

Den fjerde industrielle revolusjon innebærer at digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer, og henger sammen med buzzord som kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett.

For fiskerne innebærer dette blant annet fiskeutstyr som samler og sender data om fangsten i sanntid. 

- Det samles allerede inn data, men det har ikke vært sanntidsovervåkning av fangstene. Det jobbes med å løse dette, sier Björnsdottir.